Pressmeddelande från Socialdepartementet

Utredningen Statligt huvudmannaskap för personlig assistans presenterar sitt betänkande

Publicerad

I morgon, onsdag den 1 mars, tar socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall emot slutbetänkandet om statligt huvudmannaskap för personlig assistans. I samband med överlämningen hålls en pressträff med socialtjänstministern och den särskilde utredaren Lars Lööw.

Tid:
Plats: På plats eller digitalt. Föranmälda journalister kan delta på plats i Lilla pressrummet, kvarteret Loen, ingång Jakobsgatan 24 eller digitalt via Zoom. Inpassering från kl. 12.30.

Praktisk information: Anmälningstiden har gått ut. Obligatorisk föranmälan senast 1 mars kl. 11.30 via e-post till Natalia Santos, se presskontakt nedan. Ange namn, redaktion och om du är reporter eller fotograf. Skicka också med kopia på presslegitimation. Deltagande sker i mån av plats. Under pressträffen kommer journalister som deltar på plats att först få ställa frågor och genomföra enskilda intervjuer. Journalister som deltar digitalt kommer att få mer information på mejl.

Ladda ner:

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en eller flera filmer publicerade. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

Presskontakt

Natalia Santos
Presskommunikatör
Telefon 08-405 92 02
Mobil 076-1291249
e-post till Natalia Santos
Gustav Johansson
Politiskt sakkunnig hos socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall
Mobil 076-124 09 44
e-post till Gustav Johansson