Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Statligt huvudmannaskap för personlig assistans Dir. 2021:76

Publicerad

Regeringen uppdrar åt en särskild utredare att analysera och föreslå hur personlig assistans ska organiseras i ett statligt huvudmannaskap.

Ladda ner:

Meningen är att få fram långsiktiga och stabila förutsättningar för insatser med god kvalitet. Insatserna ska präglas av hög rättssäkerhet och möjligheter till uppföljning och kontroll. 

Utredaren ska bland annat:

  • analysera för- och nackdelar med förändrat huvudmannaskap för personlig assistans, 
  • föreslå hur ett statligt huvudmannaskap kan utformas, 
  • överväga förslag till alternativa lösningar till ett statligt huvudmannaskap, beskriva organisatoriska och finansiella förändringar och beräkna kostnaderna och finansiering för personlig assistans för var och en av de alternativa lösningar som föreslås, 
  • lämna förslag om hur överföring och anpassningar av kommunala beslut om personlig assistans till assistansersättningen enligt socialförsäkringsbalken kan genomföras. 

Uppdraget redovisas senast den 1 mars 2023.

 

Laddar...