Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Ledamöter i kommittén Långsiktiga villkor för ett hållfast och oberoende public service förordnade

Publicerad

Ledamöterna i den parlamentariska kommittén Långsiktiga villkor för ett hållfast och oberoende public service (Ku 2023:01) har nu förordnats av kulturminister Parisa Liljestrand.

Kommittén ska föreslå hur public service-uppdraget ska regleras från och med 2026 samt vad som ska ingå i uppdraget under kommande tillståndsperiod. Samtliga riksdagspartier har föreslagit varsin ledamot. Förordnandena gäller från och med den 20 mars 2023 tills vidare, dock längst till dess att arbetsuppgifterna i kommittén är slutförda.

Som ledamöter i kommittén förordnas:

Kristina Axén Olin, riksdagsledamot (M)

Alexander Christiansson, riksdagsledamot (SD)                

Catarina Deremar, riksdagsledamot (C)              

Hans Eklind, riksdagsledamot (KD)          

Lars Leijonborg, före detta statsråd (L)            

Amanda Lind, riksdagsledamot (MP)           

Lawen Redar, riksdagsledamot (S)

Vasiliki Tsouplaki, riksdagsledamot (V)

Bakgrund

Kommitténs förslag ska syfta till att skapa goda förutsättningar för public service-verksamheten samt upprätthålla och värna dess oberoende. Ordförande för kommittén är Göran Hägglund. Kommitténs uppdrag ska slutredovisas senast den 30 april 2024.