Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Ny chef för Försvarsmaktens enhet för underrättelse- och säkerhetstjänst

Publicerad

I dag beslutade regeringen att anställa generalmajor Thomas Nilsson som generallöjtnant och chef för enheten för underrättelse- och säkerhetstjänst, Must, inom Försvarsmakten.

Thomas Nilsson har anställts som chef för Must fr.o.m. den 1 maj 2023 tills vidare, dock längst t.o.m. 30 april 2027. Han ersätter generalmajor Lena Hallin vars förordnande går ut den 30 april 2023.

– Thomas Nilsson har en bred bakgrund inom svenskt försvar och en gedigen erfarenhet av internationellt samarbete från sin tidigare roll som Sveriges militära representant till EU och Nato. Skärningen teknik, säkerhetspolitik och underrättelsetjänst kommer vara ännu viktigare framöver och därför är det mycket positivt att Thomas Nilsson valt att åta sig detta viktiga uppdrag, säger försvarsminister Pål Jonson.

Must är en del av Försvarsmakten och bedriver försvarsunderrättelseverksamhet och militär underrättelse- och säkerhetstjänst. Musts uppdrag är bland annat att identifiera, bedöma och motverka yttre hot mot Sverige och svenska intressen i utlandet och samtidigt vara ett stöd för regeringen och för överbefälhavaren.

Thomas Nilsson har sin bakgrund i Försvarsmakten och i Flygvapnet. Mellan 2016-2020 tjänstgjorde Thomas Nilsson som Sveriges militära representant i EU och Nato i Bryssel. 2020 utsågs Thomas Nilsson till Försvarsmaktens Chief Information Officer (FM CIO) och befordrades till generalmajor.

Presskontakt

Johan Hjelmstrand
Pressekreterare hos försvarsminister Pål Jonson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 69 22
e-post till Johan Hjelmstrand