Hoppa till huvudinnehåll

Sverige deltar i Natoledd krishanteringsövning

Publicerad

Ny version: Natos krishanteringsövning Crisis Management Exercise (CMX) pågår den 9–15 mars 2023. Syftet med CMX är att öva beslutsfattande och samverkan inom ramen för ett fiktivt krisscenario. Årets övning fokuserar på krishantering och kollektivt försvar.

Sverige har återkommande deltagit i Natos CMX-övningar, men detta är första gången som Sverige deltar som inbjuden medlem till Nato (s.k. invitee). Ett av huvudsyftena med Sveriges deltagande i årets övning är att öva rutinerna för dialog, samverkan, informationsutbyte och koordinering av verksamhet mellan Sverige och Nato vid ett försämrat säkerhetsläge i vårt närområde.  

Tjänstemän från Regeringskansliet samt Sveriges delegation vid Nato deltar vid övningen. Även Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap deltar. Från Natos sida deltar civila tjänstemän och militär stabspersonal i Natos 30 medlemsstater, personal vid Natos högkvarter i Bryssel och vid Natos militära högkvarter SHAPE i Mons.

Ny version:

En korrigering har gjorts gällande det årtal när Sverige först deltog i CMX. Rätt ska vara att Sverige återkommande har deltagit i övningen.

Presskontakt

Fakta:

Natos krishanteringsövning – Crisis Management Exercise (CMX) – hålls i regel vartannat år.

Sverige och Finland deltar som inbjudna länder till Nato (s.k. invitees), i övningen. Även EU har inbjudits att delta i övningen.

Den 16 maj 2022 fattade den dåvarande regeringen, med ett brett stöd i riksdagen, beslut om att ansöka om medlemskap i Nato. Den 5 juli 2022 undertecknade samtliga Natoländer anslutningsprotokollet för Sverige.

Till dess att samtliga Natoländer har ratificerat Sveriges ansökan om Natomedlemskap har Sverige status som inbjudet land (invitee), vilket innebär en gradvis integrering i Natos strukturer.

Ett svenskt Natomedlemskap innebär att Sverige blir en del av Natos kollektiva säkerhet och omfattas av säkerhetsgarantier enligt det Nordatlantiska fördragets artikel 5.

Laddar...