Pressmeddelande från Socialdepartementet

Uppdrag för att öka kunskapen om insatser för unga med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning som inte studerar eller arbetar

Publicerad

Regeringen ger Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) i uppdrag att sammanställa kunskap om insatser riktade mot unga med psykisk ohälsa och unga med funktionsnedsättning som varken arbetar eller studerar, där orsakerna ofta är komplexa.

­­ Unga med en funktionsnedsättning och unga med psykisk ohälsa är två grupper som är överrepresenterade inom gruppen unga som inte arbetar eller studerar.

– Det behövs mer kunskap om vilka metoder och insatser som fungerar för ungdomar med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättningar som inte arbetar eller studerar. Unga ska inte hamna i en situation där de långvarigt står utanför både arbete och studier. Då måste möjligheterna öka för dessa unga att börja studera eller etablera sig på arbetsmarknaden, säger socialminister Jakob Forssmed.

I uppdraget till Forte ingår att sammanställa kunskap om förebyggande insatser för att förhindra att denna heterogena grupp unga hamnar utanför arbete och studier, att beskriva gruppens olika behov av stöd samt att identifiera de insatser som kan underlätta övergången till arbete eller studier.

Forte ska senast den 15 november 2024 lämna en redovisning av uppdraget till Socialdepartementet. För uppdraget får Forte under 2023 använda 500 000 kronor.

Presskontakt

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter