Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag angående modell för stöd till unga med psykisk ohälsa och som varken arbetar eller studerar Diarienummer: S2014/6311/FS

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutar att ge Myndigheten för ungdoms- och civil-samhällesfrågor (MUCF) i uppdrag att beskriva, och om möjligt föreslå en eller flera modeller för, hur samhällets stöd till unga med psykisk ohälsa som varken arbetar eller studerar kan organiseras och hur samverkan mellan olika aktörer kan utformas för att förbättra stödet för dessa unga att återkomma i aktivitet. I uppdraget ingår också att beskriva vilka strukturella hinder som kan uppstå i arbetet med att stärka dessa ungdomars psykiska hälsa och i arbetet med att främja deras möjlighet att få sysselsättning. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet och Utbildningsdepartementet senast den 30 september 2015.