Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilminister Erik Slottner besöker Östergötland

Publicerad

I dag den 25 april besöker civilminister Erik Slottner Linköping och Länsstyrelsen i Östergötlands län. Besöket hålls för att diskutera bland annat tillväxt och utveckling i länet samt civil beredskap.

– Att staten, genom länsstyrelserna, har möjlighet att nå ut, samordna och fånga upp olika situationer är en viktig förutsättning för krishantering. Ett väl fungerande samarbete med kommuner och regioner, inte minst kring civilt försvar och kriser, är en aktuell och angelägen fråga, säger civilminister Erik Slottner.

Under besöket kommer civilministern även diskutera samverkan mellan länsstyrelser, region och kommun samt byggande i länet. Länsstyrelserna har som uppgift att främja länets utveckling och uppgifter i fråga om regional tillväxt, samt att i sin verksamhet verka för att boendebehov tillgodoses.

Vid medieförfrågningar kontakta civilministerns presskontakt.

Presskontakt

Michaela Binning
Pressekreterare hos civilminister Erik Slottner
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-139 04 63
e-post till Michaela Binning