Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Nya styrelser för 30 universitet och högskolor

Publicerad

Nu har regeringen beslutat om förordnande av ordförande och andra externa ledamöter i styrelserna för 30 statliga universitet och högskolor på Utbildningsdepartementets område för perioden 1 maj 2023–30 september 2024. Besluten omfattar 238 personer. Högskolesektorn är en central del av samhällsbygget och Sveriges enskilt största statliga verksamhet med omkring 400 000 studenter och cirka 70 000 anställda.

– Ledamöterna i lärosätenas styrelser har en viktig roll. De ska vara erfarna och ansvarstagande personer som har ett gott omdöme och som kan bidra till högskolornas verksamhet och utveckling. Jag önskar dem lycka till med sina uppdrag, säger utbildningsminister Mats Persson.

Ledamöterna utses för en kortare period än vanligt mot bakgrund av det säkerhetspolitiska läget och vikten av att sådan kompetens ingår i styrelserna.

Förordnandena har föregåtts av en process där regeringen har utsett två nomineringspersoner för respektive lärosäte som har haft i uppdrag att lämna förslag till externa styrelseledamöter (inklusive ordförande). Besluten omfattar följande lärosäten:

1. Uppsala universitet
2. Lunds universitet
3. Göteborgs universitet
4. Stockholms universitet
5. Umeå universitet
6. Linköpings universitet
7. Karolinska institutet
8. Kungl. Tekniska högskolan
9. Luleå tekniska universitet
10. Karlstads universitet
11. Linnéuniversitetet
12. Örebro universitet
13. Malmö universitet
14. Mittuniversitetet
15. Mälardalens universitet
16. Blekinge tekniska högskola
17. Försvarshögskolan
18. Gymnastik- och idrottshögskolan
19. Högskolan i Borås
20. Högskolan Dalarna
21. Högskolan i Gävle
22. Högskolan i Halmstad
23. Högskolan Kristianstad
24. Högskolan i Skövde
25. Högskolan Väst
26. Konstfack
27. Kungl. Konsthögskolan
28. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
29. Stockholms konstnärliga högskola
30. Södertörns högskola

Presskontakt

Agnes Eklund
Pressekreterare hos utbildningsminister Mats Persson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-142 63 78
e-post till Agnes Eklund