Regeringen ersätter djurhållare för sjukdomsbekämpning

Publicerad

Regeringen föreslår att Jordbruksverket får ytterligare medel för bekämpning och ersättningar i och med utbrott av smittsamma djursjukdomar, framför allt salmonella. Detta på grund av ökade kostnader för myndigheten och djurhållare.

Utbrott av djursjukdomar såsom salmonella har inneburit stora kostnader för både djurhållare och myndigheter. Därför föreslår regeringen att Jordbruksverket får 70,5 miljoner kronor för att täcka dessa kostnader. Djursjukdomsutbrotten skedde sent under 2022 och tidigt 2023.

– Ersättningen är viktig för att snabbt kunna bekämpa utbrotten av djursjukdomar och minska risken för spridning, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.

Jordbruksverket har i och med utbrotten fattat beslut om olika åtgärder, restriktioner och krav. Besluten omfattar bland annat hantering av djur och sanering på drabbade anläggningar samt förstärkt övervakning och restriktioner för förflyttningar till och från anläggningar i närområdet. Djurhållare som omfattas av dessa beslut till följd av utbrotten har möjlighet att få, och vissa fall rätt till, ersättning. 

Regeringen har överlämnat detta förslag till riksdagen i vårändringsbudgeten för 2023. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna. 

Presskontakt

Sabina Jansson Bernhardsson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Peter Kullgren
Telefon (växel) 08-405 10 00

Vårbudget 2023

Den 17 april lämnade regeringen vårpropositionen för 2023 samt vårändringsbudgeten för 2023 till riksdagen.