Regeringen uppdrar åt Energimyndigheten att stödja genomförande av stresstester inom energisektorn

Publicerad

Invasionen av Ukraina och sprängningarna av Nord Stream 1 och 2 tydliggör vikten av att skydda kritisk infrastruktur. Därför har regeringen idag fattat beslut om att ge Energimyndigheten i uppdrag att stödja genomförande av stresstester inom energisektorn.

Stresstester kan komplettera redan befintliga arbeten med att identifiera och adressera sårbarheter och hjälpa aktörer inom energisektorn att förstå hotbilden och sin egen motståndskraft.

– Energiförsörjningen är helt grundläggande för samhällets funktionalitet. Aktörer inom energisektorn gör redan idag olika analyser för att identifiera och hantera sårbarheter. Stresstesterna är ett komplement som handlar om att undersöka verksamhetens möjlighet att verka givet svåra antagonistiska scenarier, inklusive cyberhot, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

– Hela det svenska samhällets robusthet måste stärkas. Energiförsörjningen har en stor och central roll i det svenska civila försvaret. Att genomföra stresstester med utgångspunkt i antagonistiska hot är en viktig metod för att identifiera svaga länkar och kunna åtgärda sårbarheter som annars kan utnyttjas av aktörer som vill skada Sverige, säger Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar.

I december beslutade Europeiska rådet om en rekommendation om en unionsomfattande samordnad strategi för att stärka den kritiska infrastrukturens motståndskraft. I rekommendationen anges att medlemsländer bör uppmuntra och stödja genomförande av stresstester inom energisektorn så snart som möjligt under 2023. Stresstester används inom andra sektorer redan idag, exempelvis inom kärnkraft och banksektorn. Regeringen ger Energimyndigheten i uppdrag att leda ett sådant arbete. Energimyndigheten är sedan den 1 oktober 2022 beredskapsmyndighet med sektorsansvar för energiförsörjningen. Energimyndigheten ska redovisa lärdomar av arbetet senast den 29 februari 2024.

Presskontakt

Andia Gemsjö
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 18 28
e-post till Andia Gemsjö
Tom Samuelsson
Pressekreterare hos minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin
Telefon (växel) 08-405 10 00