Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Sverige stödjer Danmarks talan om ogiltigförklaring av minimilönedirektivet

Publicerad

Den 19 oktober 2022 antogs Europaparlamentets och rådets direktiv om minimilöner i EU. Regeringens ståndpunkt är att den svenska modellen, där arbetsmarknadens parter förhandlar om löner, ska värnas. Regeringen har därför fattat beslut om att Sverige ska ansöka om att få intervenera till stöd för den danska ogiltighetstalan.

– Det är av principiella skäl viktigt att pröva om EU har befogenhet att lagstifta om minimilöner genom det här direktivet, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

Direktivet om tillräckliga minimilöner i EU syftar till att fastställa en ram för att förbättra levnads- och arbetsvillkoren samt bland annat främja social rättvisa och jämställdhet i unionen. Regeringens ståndpunkt är att den svenska modellen, där arbetsmarknadens parter förhandlar om löner, ska värnas.

Regeringen kommer nu att invänta beslut från EU-domstolen om ansökan om intervention beviljas, och sedan lämna in en inlaga och delta i domstolsprocessen.

Presskontakt

Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 53 41
e-post till Anton Johansson