Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

EU:s inre marknad firar 30 år under Sveriges EU-ordförandeskap

Publicerad

Den 2 maj anordnade det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd tillsammans med EU-kommissionen "Single Market Forum" (SIMFO) för att uppmärksamma att EU:s inre marknad fyller 30 år under 2023. Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell och kommissionär för EU:s inre marknad Thierry Breton bjöd in till konferensen i Stockholm. Framtiden för den inre marknaden diskuterades med fokus på den digitala inre marknaden, standardisering och kompetensförsörjning.

Statsminister Ulf Kristersson inledde konferensen med att betona vikten av EU:s inre marknad för tillväxten och jobbskapandet i EU. En högnivåpanel diskuterade vad som kan göras nu och på längre sikt för att förbättra funktionen av den inre marknaden. Panelen diskuterade vad EU:s inre marknad åstadkommit under sina första 30 år och poängterade vikten av långsiktig konkurrenskraft för fortsatta framgångar.

– EU:s inre marknad har kommit långt vad gäller att stimulera tillväxten och göra livet enklare för medborgare, företag och konsumenter i EU. Men utmaningar kvarstår, särskilt i tjänstesektorn som är en allt viktigare del i den globala ekonomin, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell.

Under konferensen diskuterades framtiden för den inre marknaden med fokus på den digitala inre marknaden, standardisering och kompetensförsörjning. Näringslivet, branschorganisationer, representanter från EU och EFTA-länderna, tillsammans med andra aktörer gav sina perspektiv på hur den inre marknaden kunde förbättras.

Presskontakt

Karl Opdal
Pressekreterare hos bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-128 48 03
e-post till Karl Opdal