Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Kunskapsseminarium i riksdagen inför arbetet med att ta fram en svensk kulturkanon

Publicerad

Idag anordnade Tidöpartierna ett kunskapsseminarium i riksdagen för att inhämta perspektiv och erfarenheter inför arbetet med att utarbeta en svensk kulturkanon.

Syftet med dagens kunskapsseminarium i riksdagen var att hämta in erfarenheter och perspektiv inför arbetet med att ta fram en svensk kulturkanon. Regeringens ambition är att fokusera på tre begrepp i den processen: bildning, gemenskap och inkludering.

– Vi har en svensk kultur och ett svenskt kulturarv som vi kan vara enormt stolta över. Därför ska vi också vara generösa med det. Genom att göra det tillgängligt för fler så kan vi också bygga en starkare gemenskap. En svensk kulturkanon ska inte bara bli ett antal listor utan ett levande och användbart verktyg, för bildning, gemenskap och inkludering, säger kulturminister Parisa Liljestrand.

I Tidöavtalet anges att ett förslag på en svensk kulturkanon inom olika konst- och kulturformer ska tas fram. Tanken är att förslagen ska arbetas fram av fristående expertkommittéer. Experterna i de olika kommittéerna tillsätts på basis av konstnärlig kompetens inom respektive område.

 

Presskontakt

Sara E. Persson
Pressekreterare hos kulturminister Parisa Liljestrand
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1127819
e-post till Sara E. Persson