Regeringen bjuder in till nationellt klimatmöte

Publicerad

För att nå hela vägen till nettonollutsläpp krävs en ny klimatpolitik som investerar i fossilfri energi och möjliggör fler gröna innovationer, samtidigt som konkurrenskraften stärks. Därför bjuder regeringen in näringsliv, civilsamhälle, intresseorganisationer och akademin till ett nationellt klimatmöte den 16 juni 2023.

Regeringen håller under våren 2023 rundabordssamtal med olika sektorer för att diskutera de hinder och möjligheter de ser för att kunna ställa om sina verksamheter. I år tar regeringen också fram en handlingsplan för hur klimatmålen ska nås. Det nationella klimatmötet blir en avslutning på rundabordssamtalen, och en viktig del i att förankra arbetet med att ta fram handlingsplanen.

Vid det nationella klimatmötet deltar statsminister Ulf Kristersson, energi- och näringsminister Ebba Busch och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. Under mötet kommer statsministern inledningstala. Därefter följer fyra panelsamtal med fokus på hur vi når hela vägen till nettonollutsläpp i Sverige och EU.

Mötet hålls den 16 juni 2023 i Stockholm.

Presskontakt

Helena Walentowicz
Pressekreterare hos statsminister Ulf Kristersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Andia Gemsjö
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 18 28
e-post till Andia Gemsjö
Niki Westerberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-250 59 40
e-post till Niki Westerberg