Hoppa till huvudinnehåll
Illustration: Regeringskansliet

Regeringen bjöd in till nationellt klimatmöte

För att nå hela vägen till nettonollutsläpp krävs en ny klimatpolitik som investerar i fossilfri energi och möjliggör fler gröna innovationer, samtidigt som konkurrenskraften stärks. Därför bjöd regeringen in näringsliv, civilsamhälle, intresseorganisationer och akademin till ett nationellt klimatmöte den 16 juni 2023.

Krafttag för att att nå hela vägen till nettonollutsläpp

 • Regeringens nationella klimatmöte den 16 juni

  Vid det nationella klimatmötet deltog statsminister Ulf Kristersson, energi- och näringsminister Ebba Busch och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. Statsministern inledningstalade och därefter följde fyra panelsamtal med fokus på hur vi når hela vägen till nettonollutsläpp i Sverige och EU.

Regeringen arbetar på flera fronter för att nå klimatmålen

Foto på Andreas Carlson, Infrastruktur- och bostadsminister, och Romina Pourmokhtari, klimat- och miljöminister.
Andreas Carlson, Infrastruktur- och bostadsminister, och Romina Pourmokhtari, klimat- och miljöminister träffar transportbranschen under ett rundabordssamtal om klimatomställningen. Foto: Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

Branschsamtal om Sveriges väg till noll utsläpp 2045

Regeringens samtal med branscherna om klimatomställningen pågår och är förberedande inspel till regeringens nationella klimatmöte den 16 juni, samt till kommande klimatpolitiska handlingsplan.

Ett kollage med porträttbilder av Ulf Kristersson, Ebba Busch och Romina Pourmokhtari.
Statsminister Ulf Kristersson, energi- och näringsminister Ebba Busch och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. Foto: Kristian Pohl och Ninni Andersson/Regeringskansliet

Ny klimatpolitik för att nå hela vägen till nettonollutsläpp

För att nå hela vägen till nettonollutsläpp krävs en ny klimatpolitik där näringslivet får rätt förutsättningar så att investeringar i fossilfri energi och gröna innovationer kan öka. Därför har regeringen bjudit in näringsliv, civilsamhälle, intresseorganisationer och akademi till ett nationellt klimatmöte.

Nationella klimatmötet i bilder

 • Statsministern talade under mötet: "Vägen till noll 2045 är lång och tuff. Den goda nyheten är att en tredjedel av sträckan redan är avklarad. Den jobbigare är att två tredjedelar ligger framför oss."
  Statsministern talade under mötet: "Vägen till noll 2045 är lång och tuff. Den goda nyheten är att en tredjedel av sträckan redan är avklarad. Den jobbigare är att två tredjedelar ligger framför oss", sa han bland annat. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  Statsministern talar under klimatmötet

 • Romina Pourmokhtari inledde sitt tal med orden: "Det handlar om vår överlevnad. Det finns inga alternativ – vi måste lyckas." Här i samtal med statsminister Ulf Kristersson.
  Romina Pourmokhtari inledde sitt tal med orden: "Det handlar om vår överlevnad. Det finns inga alternativ – vi måste lyckas." Här i samtal med statsminister Ulf Kristersson. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  Statsministern i samtal med Romina Pourmokhtari

 • Initiativet till klimatmötet togs av Ulf Kristersson, energi- och näringsminister Ebba Busch och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari i syfte att få fler inspel till hur politiken kan ge rätt förutsättningar till omställningen.
  Initiativet till klimatmötet togs av Ulf Kristersson, energi- och näringsminister Ebba Busch och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari i syfte att få fler inspel till hur politiken kan ge rätt förutsättningar till omställningen. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet.

  Regeringens representanter för nationella klimatmötet

 • Finansmarknadsminister Niklas Wykman besökte det Nationella klimatmötet.
  Finansmarknadsminister Niklas Wykman besökte det Nationella klimatmötet. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  Niklas Wykman under klimatmötet

 • En ny och samlad klimatpolitik är nödvändig om Sverige ska nå hela vägen till nettonollutsläpp till 2045. På bilden Ebba Busch, Ulf Kristersson och Romina Pourmokhtari.
  En ny och samlad klimatpolitik är nödvändig om Sverige ska nå hela vägen till nettonollutsläpp till 2045. Politiken behöver dessutom ge näringslivet rätt förutsättningar. Det var några av budskapen under mötet där cirka 250 företrädare för näringslivet, civilsamhället, intresseorganisationer och akademin, deltog. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  Ebba Busch, Ulf Kristersson och Romina Pourmokhtari

 • Panel 1: Harald Mix, VD Altor och ordförande Vargas, John Hassler, professor på institutet för Internationell ekonomi vid Stockholms universitet och Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor på Svenskt Näringsliv.
  EU närmar sig genomförandet av den nya skärpta klimatpolitiken genom Fit for 55. Men vad innebär Fit for 55 och hur ser tidslinjerna ut, var frågor som diskuterades av panelen som bestod av Harald Mix, VD Altor och ordförande Vargas, John Hassler, professor på institutet för Internationell ekonomi vid Stockholms universitet och Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor på Svenskt Näringsliv. Foto: Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

  Panel 1: Fit for 55 – en helt ny spelplan

 • Panel 2: Deltagare: Lotta Finstorp, landshövding i Norrbottens län, Magnus Rönnerfjäll, Ordförande i tekniska nämnden Östersunds kommun, Henrik Landelius, affärsområdeschef för NCC Building Sweden, och Lotta Lyrå, VD Södra Skogsägarna.
  Inom ramen för Fossilfritt Sverige har 22 olika branscher tagit fram färdplaner för att visa hur de kan stärka sin konkurrenskraft genom att bli fossilfria eller klimatneutrala. Panelen diskuterade exempel där man övervunnit utmaningar med målkonflikter inom dagens lagar och regler. Deltagare: Lotta Finstorp, landshövding i Norrbottens län, Magnus Rönnerfjäll, Ordförande i tekniska nämnden Östersunds kommun, Henrik Landelius, affärsområdeschef för NCC Building Sweden, och Lotta Lyrå, VD Södra Skogsägarna. Foto: Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

  Panel 2: Hela vägen till noll – Fossilfritt Sverige

 • I panel 3 deltog: Simon-Erik Ollus, divisionschef för Fortums kraftproduktion, Malin Larsson, VD Luleå energi, och Maria Sunér, VD Svemin.
  Fram till 2045 ska Sverige nå nettonoll utsläpp – samtidigt som regeringen planerar för ett fördubblat elbehov på minst 300 terawattimmar. Det betyder att ny kärnkraft kommer behövas, men också alla andra fossilfria kraftslag, liksom en utbyggnad av elnätet, på alla nivåer. I panelen deltog: Simon-Erik Ollus, divisionschef för Fortums kraftproduktion, Malin Larsson, VD Luleå energi, och Maria Sunér, VD Svemin. Foto: Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

  Panel 3: Hela vägen till noll 2045 – fördubblad elproduktion

 • Hur kan vi möjliggöra nya tekniker, som till exempel infångning och lagring av koldioxid, diskuterades under det fjärde panelsamtalet där Karin Comstedt Webb, vice VD Heidelberg Materials Sverige, Annica Bresky, VD Stora Enso, och Patrik Lundström, VD Renewcell, deltog.
  Hur kan vi möjliggöra nya tekniker, som till exempel infångning och lagring av koldioxid, diskuterades under det fjärde panelsamtalet där Karin Comstedt Webb, vice VD Heidelberg Materials Sverige, Annica Bresky, VD Stora Enso, och Patrik Lundström, VD Renewcell, deltog. Foto: Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

  Panel 4: Hela vägen till noll – i Sverige och globalt

 • Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.
  Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. Foto: Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

  Fossilfritt Sverige

 1. Statsministern talar under klimatmötet
 2. Statsministern i samtal med Romina Pourmokhtari
 3. Regeringens representanter för nationella klimatmötet
 4. Niklas Wykman under klimatmötet
 5. Ebba Busch, Ulf Kristersson och Romina Pourmokhtari
 6. Panel 1: Fit for 55 – en helt ny spelplan
 7. Panel 2: Hela vägen till noll – Fossilfritt Sverige
 8. Panel 3: Hela vägen till noll 2045 – fördubblad elproduktion
 9. Panel 4: Hela vägen till noll – i Sverige och globalt
 10. Fossilfritt Sverige

Du kan filtrera innehållet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 14 träffar.

Laddar...