Industrins hela värdekedja behövs ta hänsyn till i klimatomställningen

Publicerad

Regeringens branschsamtal om klimatomställningen fortsatte med ledande företrädare inom industrin. Energi- och näringsminister Ebba Busch mötte tillsammans med statssekreterare till klimat- och miljöministern, Daniel Westlén, några av dem om deras hinder och möjligheter att ställa om.

Energi- och näringsminister Ebba Busch och statssekreterare till klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari, Daniel Westlén bredvid varandra vid ett bord
Energi- och näringsminister Ebba Busch och statssekreterare till klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari, Daniel Westlén, möter industriföreträdare i ett samtal om klimatomställningen. Foto: Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

–  Vi behöver klara omställningen till ett fossilfritt samhälle där våra höga klimatambitioner och konkurrenskraften går ihop, inledde energi- och näringsminister Ebba Busch. Det finns uppenbara målkonflikter mellan miljö och klimat, det ser vi och vi jobbar hårt för att de ska gå ihop.

Flera av deltagarna runt bordet lyfte att hela värdekedjan är viktig att ta hänsyn till för att kunna genomföra klimatomställningen. Det behövs en samsyn, men också en politisk styrning över vilka intressen som står överst när flera företag konkurrerar om samma behov – till exempel elen. Många lyfte elförsörjningen som avgörande för att kunna ta sin verksamhet framåt, idag använder vissa lösningar som är ännu mer koldioxidtunga för att bristen på el inte skapar något alternativ för dem.

Statssekreterare Daniel Westlén kommenterade:

– Det finns två stora drivkrafter till varför vi behöver elektrifiera. Vi ser ett väldigt stort behov av elektrifiering för att kunna genomföra klimatomställningen idag, och Fit for 55-paketet börjar komma på plats vilket kommer ge effekt på den europeiska klimatpolitiken.

Möjligheterna med cirkularitet

Men man lyfte också att cirkularitet kan möjliggöra att man inte alls, eller delvis inte, behöver ta upp nya material till sin industri och sin tillverkning, utan bara kan återanvända och återvinna och därmed lösa frågan om energiförsörjning och klimatomställning.

Industrin gav uttryck för många innovativa lösningar i sina verksamheter, och fick gehör hos politikerna runt bordet som bekräftade att de ser samma bild för att ställa om för klimatet. Men det var också tydligt att politiken och näringen måste mötas ännu mer, där näringen efterfrågade mer eller kanske tydligare politisk styrning i processer – särskilt om tillstånden.

Ett exempel som kom upp i samtalet var att det som kan vara möjligt i Norge inte alltid är möjligt på samma sätt i Sverige, och det har med förvaltningsstrukturen i de olika länderna att göra.

Släppa ut på kort och lång sikt

Många industrier har också sin verksamhet utomlands vilket gör att man kanske inte bidrar på hemmaplan, eller på kort sikt, med att släppa ut mindre, men på det globala planet är man med och möjliggör omställningen.

– Vi ska nyttja att vi kliver ur det här halvåret som ordförandeland i EU och kontakten vi har etablerat med våra statsrådskollegor i EU, sa Ebba Busch vänd till industrin. Vi behöver vara osvenska för att värna svenska intressen, vi behöver sälja Sverige och EU mycket bättre för att lyckas ställa om.

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari skulle delta i samtalet men fick förhinder och ersattes av sin statssekreterare.

Fakta

Under våren leder regeringen branschsamtal om hur politiken kan vara en förutsättning för branscherna att ställa om för klimatet och nå nettonoll utsläpp år 2045. Regeringen kommer också att bjuda in till ett nationellt klimatmöte. Den klimatpolitiska handlingsplanen presenteras därefter i höst.

De inbjudna till branschsamtalen är ledande aktörer som delvis också är stora utsläppare. De arbetar med innovation, både lokalt och globalt, i sina verksamheter för att klara den gröna omställningen och säkra långsiktig konkurrenskraft.