Transportbranschen – en viktig pusselbit i klimatomställningen

Publicerad

Regeringens rundabordssamtal om klimatomställningen fortsatte tisdag den 2 maj med transportbranschen. Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari och infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson träffade ledande aktörer inom branschen för att diskutera vilka hinder de ser och vilka förutsättningar regeringen behöver skapa för att alla ska kunna ställa om.

 • Foto på Andreas Carlson, Infrastruktur- och bostadsminister, och Romina Pourmokhtari, klimat- och miljöminister.

  Andreas Carlson, Infrastruktur- och bostadsminister, och Romina Pourmokhtari, klimat- och miljöminister träffar transportbranschen under ett rundabordssamtal om klimatomställningen.

  Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

 • Foto på Romina Pourmokhtari, klimat- och miljöminister.

  Romina Pourmokhtari, klimat- och miljöminister.

  Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

 • Foto på Andreas Carlson, Infrastruktur- och bostads­minister.

  Andreas Carlson, Infrastruktur- och bostads­minister.

  Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

– För att Sverige ska nå hela vägen ner till nettonoll utsläpp 2045 behöver alla planera långsiktigt. Transportsektorn har en stor uppgift att minska utsläppen. Därför är det viktigt att vi har en dialog med branschens aktörer, om vi tillsammans ska klara av utmaningen som vi står inför, menar Romina Pourmokhtari.

Rundabordssamtalets deltagare var eniga om att utbyggnaden av laddinfrastruktur är central för omställningen, men att det finns viktiga hinder som måste undanröjas. Den som bygger laddstationer behöver veta att det finns tillgång till nätkapacitet och laddmöjligheten måste finnas där fordon är.

Något som också framkom under eftermiddagen var vikten av att inte bara satsa på elektrifiering utan arbeta med en bredd av åtgärder så som förenklade tillståndsprocesser, forskning och utveckling, kompetensutveckling, politisk stabilitet och långsiktiga spelregler. Aktörerna ser en stor potential i att ställa om och understryker vikten av att koppla ihop klimat- och konkurrenskraftsfrågor.

Flera deltagare lyfte att träffas och prata som helt avgörande för hur vi kommer att lyckas med klimatomställningen. Genom att vara transparenta blir det lättare för olika aktörer att samarbeta genom hela värdekedjan.

Tekniken för och viljan att ställa om finns både bland företag och privatpersoner men kostnaden ses som ett stort hinder. Några i samtalet ansåg att politiken skulle kunna spela en viktig roll för att mildra kostnadsökningen för omställningen. 

Fakta

Under våren leder regeringen branschsamtal om hur politiken kan vara en förutsättning för branscherna att ställa om för klimatet och nå nettonoll utsläpp år 2045. Regeringen kommer också att bjuda in till ett nationellt klimatmöte. Den klimatpolitiska handlingsplanen presenteras därefter i höst.

De inbjudna till branschsamtalen är ledande aktörer som delvis också är stora utsläppare. De arbetar med innovation, både lokalt och globalt, i sina verksamheter för att klara den gröna omställningen och säkra långsiktig konkurrenskraft.