Artikel från Finansdepartementet

Ukraina och bankernas kapitaltäckning på EU-möte

Publicerad

När EU-ländernas finans- och ekonomiministrar möttes i Bryssel den 8 november diskuterades de ekonomiska och finansiella konsekvenserna av Rysslands aggression mot Ukraina. Ministrarna fattade också beslut om att stärka banksektorns motståndskraft genom att anta regler för kapitaltäckningskrav som utgår från den så kallade Basel III-överenskommelsen.

Copy

Ukraina

Liksom på flera tidigare möten mellan EU-ländernas finans- och ekonomiministrar diskuterades också nu de ekonomiska och finansiella konsekvenserna av Rysslands aggression mot Ukraina. EU arbetar med både akut och långsiktigt stöd och godkände i september ett lån på fem miljarder euro i makrofinansiellt stöd till Ukraina. Diskussionen gav en vägledning för en mer strukturell och förutsägbar lösning av det fortsatta finansiella stödet.

Skatt och avgifter för tunga fordon

Ministrarna diskuterade ändringar i det så kallade Eurovinjettdirektivet. Syftet är att skapa incitament till att gå över till avståndsbaserade vägtullar.

Beslut om regler för kapitaltäckning

Ministrarna beslutade om en så kallad allmän riktlinje för ändringar av EU:s regler för kapitaltäckning. De föreslagna reglerna överensstämmer med globala standarder som utgår från lärdomar till följd av finanskrisen. De globala reglerna går under namnet Basel III.

Information och lägesrapporter

EU-kommissionen gick igenom hur den amerikanska lagstiftningen mot inflation, "Inflation Reduction Act", påverkar EU.

Ministrarna fick en lägesuppdatering om arbetet med att genomföra faciliteten för återhämtning och resiliens, en presentation av Europeiska finanspolitiska nämnden och en genomgång av nyligen hållna möten i G20 och IMF.

Statssekreterare Johanna Lybeck Lilja företrädde Sverige.   

Mer om mötet i Ekofinrådet 8 november

Mer om arbetet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor, Ekofin

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.