Program med eftersändning för det nationella klimatmötet

Publicerad

 • Illustration: Regeringskansliet

 • Statsminister Ulf Kristersson talar från en talarstol

  Statsminister Ulf Kristersson.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Energi- och näringsminister Ebba Busch

  Energi- och näringsminister Ebba Busch.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari samtalar med mötets moderator

  Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Energi- och näringsminister Ebba Busch, statsminister Ulf Kristersson och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari sitter tillsammans

  Energi- och näringsminister Ebba Busch, statsminister Ulf Kristersson och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Program för dagen

Nationella klimatmötet eftersänds med följande inledningstal och panelsamtal.

Moderator: Johan Kuylenstierna, generaldirektör Formas.

10.00 – 10.10 Statsministern inleder nationella klimatmötet

Webb-tv: Statsministerns inledningstal

10.10 – 11.00 Panel 1: Fit for 55 – en helt ny spelplan

Webb-tv: Fit for 55 – en helt ny spelplan

EU närmar sig genomförandet av den nya skärpta klimatpolitiken genom Fit for 55. Fram till 2030 ska utsläppen minska med 50 procent – 2050 ska vi nå klimatneutralitet. Vad innebär Fit for 55? Vilka är de centrala delarna, och hur ser tidslinjerna ut?

Detta gör också att den svenska klimatpolitiken måste förhålla sig till en ny verklighet. Hur påverkar den nya europeiska klimatpolitiken Sverige? Vilka förändringar behöver ske nationellt? Hur påverkar detta svenska företag – både vad gäller nya möjligheter och svårigheter?

Lars Danielsson, chef för Sveriges EU-representation, inleder.

Paneldeltagare:

 • Harald Mix, VD Altor och ordförande Vargas
 • John Hassler, professor, institutet för Internationell ekonomi, Stockholms universitet
 • Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor på Svenskt Näringsliv

11.00 – 11.45 Panel 2: Hela vägen till noll – Fossilfritt Sverige

Webb-tv: Hela vägen till noll – Fossilfritt Sverige

Inom ramen för Fossilfritt Sverige har 22 olika branscher tagit fram färdplaner för att visa hur de kan stärka sin konkurrenskraft genom att bli fossilfria eller klimatneutrala. Panelen diskuterar exempel där man övervunnit utmaningar med målkonflikter inom dagens lagar och regler. 

Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, inleder.

Paneldeltagare:

 • Lotta Finstorp, landshövding i Norrbottens län
 • Magnus Rönnerfjäll, Ordförande i tekniska nämnden Östersunds kommun
 • Henrik Landelius, affärsområdeschef för NCC Building Sweden
 • Lotta Lyrå, VD Södra Skogsägarna

12.45 – 13.30 Panel 3: Hela vägen till noll 2045 – fördubblad elproduktion

Webb-tv: Hela vägen till noll 2045 – fördubblad elproduktion

Fram till 2045 ska Sverige nå nettonoll utsläpp – samtidigt som regeringen planerar för ett fördubblat elbehov på minst 300 terawattimmar. Användningen av fossila kraftslag behöver upphöra. Detta kräver stora mängder fossilfri energi. Kol, olja och fossilgas behöver ersättas. För att nå detta lägger regeringen om energipolitiken. Det betyder att ny kärnkraft kommer behövas, men också alla andra fossilfria kraftslag, liksom en utbyggnad av elnätet, på alla nivåer.

Energi- och näringsminister Ebba Busch inleder.

Paneldeltagare:

 • Simon-Erik Ollus, divisionschef för Fortums kraftproduktion
 • Malin Larsson, VD Luleå energi
 • Maria Sunér, VD Svemin

13.30 – 14.15 Panel 4: Hela vägen till noll – i Sverige och globalt

Webb-tv: Hela vägen till noll – i Sverige och globalt

Nya tekniker är nödvändigt för att nå klimatmålen. Det är också en betydande konkurrensfördel för Sverige. För att möjliggöra det måste tillståndsprövningen kortas och förenklas i syfte att säkra näringslivets konkurrenskraft och främja export av klimatvänliga produkter. Vilka tekniker kommer att vara avgörande för omställningen? Vad kan regeringen göra på kort respektive lång sikt för att förenkla och korta tillståndsprocesserna? Hur kan vi möjliggöra nya tekniker, som till exempel infångning och lagring av koldioxid?

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari inleder.

Paneldeltagare:

 • Karin Comstedt Webb, vice VD Heidelberg Materials Sverige
 • Annica Bresky, VD Stora Enso
 • Patrik Lundström, VD Renewcell

14.15 – 14.30 Avslutning

Webb-tv: Avslutning

Statsminister Ulf Kristersson, energi- och näringsminister Ebba Busch och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Genväg

Genväg till startsidan Nationellt klimatmöte 2023