Nationellt klimatmöte 2023 / Panel 4: Hela vägen till noll – i Sverige och globalt (+ avslutning)

Publicerad

Nya tekniker är nödvändigt för att nå klimatmålen. Det är också en betydande konkurrensfördel för Sverige. För att möjliggöra det måste tillståndsprövningen kortas och förenklas i syfte att säkra näringslivets konkurrenskraft och främja export av klimatvänliga produkter. Vilka tekniker kommer att vara avgörande för omställningen? Vad kan regeringen göra på kort respektive lång sikt för att förenkla och korta tillståndsprocesserna? Hur kan vi möjliggöra nya tekniker, som till exempel infångning och lagring av koldioxid?

Ladda ner:

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari inleder.

Paneldeltagare:

  • Karin Comstedt Webb, vice VD Heidelberg Materials Sverige
  • Annica Bresky, VD Stora Enso
  • Patrik Lundström, VD Renewcell

Statsminister Ulf Kristersson, energi- och näringsminister Ebba Busch och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari avslutar mötet.