Nationellt klimatmöte 2023 / Panel 3: Hela vägen till noll 2045 – fördubblad elproduktion

Publicerad

Fram till 2045 ska Sverige nå nettonoll utsläpp – samtidigt som regeringen planerar för ett fördubblat elbehov på minst 300 terawattimmar. Användningen av fossila kraftslag behöver upphöra. Detta kräver stora mängder fossilfri energi. Kol, olja och fossilgas behöver ersättas. För att nå detta lägger regeringen om energipolitiken. Det betyder att ny kärnkraft kommer behövas, men också alla andra fossilfria kraftslag, liksom en utbyggnad av elnätet, på alla nivåer.

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en eller flera filmer publicerade. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

Energi- och näringsminister Ebba Busch inleder.

Paneldeltagare:

  • Simon-Erik Ollus, divisionschef för Fortums kraftproduktion
  • Malin Larsson, VD Luleå energi
  • Maria Sunér, VD Svemin

Genväg

Nationellt klimatmöte 2023