Vägen till nettonoll tema på nationella klimatmötet

Publicerad

En ny och samlad klimatpolitik är nödvändig för att Sverige ska nå hela vägen till nettonollutsläpp till 2045. Idag bjöd statsminister Ulf Kristersson, energi- och näringsminister Ebba Busch och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari in till ett nationellt klimatmöte för att få fler inspel till hur politiken kan ge rätt förutsättningar till omställningen. På mötet deltog cirka 250 företrädare för näringslivet, civilsamhället, intresseorganisationer och akademin.

– Ska Sverige även i framtiden vara ett internationellt konkurrenskraftigt land, så måste vi och våra företag ställa om – och göra det mycket, mycket brett. Och då behövs de bästa idéerna – politiskt, teknologiskt, industriellt och kommersiellt för att gå från fossilt till fossilfritt. Och jag är rätt säker på att många av de idéerna finns samlade här inne idag, sa statsminister Ulf Kristersson.

Politiken måste ge näringslivet rätt förutsättningar att ställa om. Inom initiativet Fossilfritt Sverige har till exempel 22 olika branscher tagit fram färdplaner för att göra Sverige till världens första fossilfria välfärdsland.

Klimatmötet var indelat i fyra panelsamtal kring olika ämnen under det övergripande temat Hela vägen till noll. Paneldeltagarna talade om vikten av ökad mellan sektorer för att driva på utvecklingen inom exempelvis elektrifiering, att politiken redan nu börjar titta framåt 2040 och 2050, samt behovet av satsningar på innovation, cirkularitet i alla sektorer, snabbare tillståndsprövning och långsiktig planering bland annat.

Energi- och näringsminister Ebba Busch inledde panelen Fördubblad elproduktion.

– Alla goda krafter behövs. En bra energimix ger ett starkt elsystem. För att skapa det behöver vi hålla högt tempo. Vi behöver stärka försörjningstryggheten och möjliggöra för ett elsystem som fördubblar nuvarande elproduktion. Elsystemet måste också vara robust och ha rätt egenskaper, det måste finns tillräcklig kapacitet av elnät och elproduktion på rätt ställen, sa energi- och näringsminister Ebba Busch.

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari inledde panelen I Sverige och globalt.

– Politiken ska vara en möjliggörare. Vi ska lägga grunden, så att marknaden kan driva på med den innovation och teknikutveckling som möter utmaningarna den globala uppvärmningen skapar. Här behövs rätt styrmedel, oavsett om det handlar om förutsättningar för investeringar eller om modet att våga blicka framåt och öppna upp för ny teknik – hela vägen till noll utsläpp och nettominus därefter, sa klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Det nationella klimatmötet avslutar den serie av rundabordssamtal som regeringen hållit med olika branscher under våren. I år tar också regeringen fram en handlingsplan för hur klimatmålen ska nås, och det nationella klimatmötet är en viktig del i förankringen av det arbetet.

De fyra panelerna

Fit for 55
Panelen om EU:s klimatpaket inleddes av ambassadör Lars Danielson. Där deltog Harald Mix, VD Altor och ordförande Vargas, John Hassler, professor, institutet för Internationell ekonomi, Stockholms universitet och Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor på Svenskt Näringsliv.

Fossilfritt Sverige
Panelen inleddes av Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. Paneldeltagare var Lotta Finstorp, landshövding i Norrbottens län, Magnus Rönnerfjäll, Ordförande i tekniska nämnden Östersunds kommun, Henrik Landelius, affärsområdeschef för NCC Building Sweden och Lotta Lyrå, VD Södra Skogsägarna.

Fördubblad elproduktion
Panelen inleddes av energi och klimatminister Ebba Busch. I panelen deltog Simon-Erik Ollus, divisionschef för Fortums kraftproduktion, Malin Larsson, VD Luleå energi och Maria Sunér, VD Svemin.

I Sverige och globalt
Panelen inleddes av klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. I panelen deltog Karin Comstedt Webb, vice VD Heidelberg Materials Sverige, Annica Bresky, VD Stora Enso och Patrik Lundström, VD Renewcell