Hoppa till huvudinnehåll

Ny utredning ska leda till enklare och kortare processer för miljötillstånd

Publicerad

Det krävs snabba och förutsägbara tillståndsprocesser för att Sverige ska kunna möta klimatomställningens utmaningar och säkra näringslivets konkurrenskraft. Regeringen har därför fattat beslut om att tillsätta en ny utredning om förkortade och förenklade tillståndsprocesser enligt miljöbalken.

Ladda ner:

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en eller flera filmer publicerade. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

Utredningen ska ta ett helhetsgrepp om den svenska miljöprövningen enligt miljöbalken. Miljötillståndsprocesserna behöver förenklas och förkortas genom att göra prövningen mer flexibel, effektiv och förutsebar. 

– Långa och opålitliga tillståndsprocesser är ett hinder för den gröna omställningen. Nu tar vi initiativ för att korta dem – en gång för alla – och på så sätt skapa förutsättningar för nya klimatinvesteringar och lägre utsläpp, säger statsminister Ulf Kristersson.

Elektrifieringen av industrin och av transportsektorn behöver genomföras för att ersätta fossila bränslen, vilket i sin tur ökar efterfrågan på elektricitet.

– Åtgärder för att förenkla och förkorta tillståndsprocesserna är helt nödvändiga om Sverige ska lyckas öka takten i klimatomställningen. Vi vill se en ökad investeringsvilja som stärker Sveriges konkurrenskraft, samtidigt som vi behöver utveckla lagstiftningen så att Sverige fortsatt kan vara ledande i den klimatomställning som allt fler länder nu väljer att öka takten i, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. 

– Det tar för lång tid, är oförutsägbart och väldigt dyrt för många företag att genomgå tillståndsprocesser. Vi tar nu ett större grepp om frågan om miljöprövning än vad som hittills gjorts och vidtar fler åtgärder i syfte att effektivisera prövningen. Dagens nyhet kommer skapa förutsättningar för en snabb nyindustralisering med gröna jobb och välstånd, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

– Att förenkla och förkorta miljötillståndsprövningen enligt miljöbalken är en viktig del av Tidöavtalet. För att möjliggöra en effektiv och ambitiös klimatpolitik som bidrar till jobb och tillväxt måste vi möjliggöra snabbare och mer förutsägbara tillståndsprocesser, säger Martin Kinnunen, klimat- och miljöpolitiska talesperson (SD).

Den utredning som regeringen nu har tillsatt fokuserar på fyra områden:

1. Det svenska genomförandet av EU-rätten på miljöområdet och hur det svenska regelverket kan förändras för att Sverige inte ska ställa omotiverat höga krav i förhållande till vad EU-rätten kräver.

2. Hur tillståndsprövningen kan delas upp så att den som behöver ett miljötillstånd för sin verksamhet kan få tidigare besked än i dag om lämpligheten av en viss verksamhet på en viss plats. 

3. Hur myndigheterna ska kunna bidra så effektivt som möjligt till en optimerad miljötillståndsprocess.

4. Hur den totala tiden för prövning kan förkortas. Utredaren ska i den delen bl.a. överväga om det ska ställas högre krav för att ett beslut eller en dom ska kunna prövas av fler prövningsinstanser än en.

Utredningen ska redovisa sitt uppdrag den 15 december 2024. Målet är att viktiga förändringar i miljöprövningssystemet ska träda i kraft under mandatperioden.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Presskontakt

Carl Bergkvist
Biträdande presschef hos statsminister Ulf Kristersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Andia Gemsjö
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 18 28
e-post till Andia Gemsjö
Elin Olofsson
Tf. pressekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Mobil 076-138 13 28
e-post till Elin Olofsson, via registrator
Emma Kareld
Presskontakt hos Sverigedemokraternas klimat- och miljöpolitiska talesperson Martin Kinnunen
Mobil 072-243 64 45
e-post till Emma Kareld
Laddar...