Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Stärkt handelsdialog i fokus när Johan Forssell och brittiske ministern för internationell handel deltar vid svensk-brittiska Business Forum

Publicerad

Den 16 maj tar bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell emot den brittiske ministern för internationell handel Nigel Huddleston, för det andra årliga svensk-brittiska Business Forum Roundtable. Temat för årets möte är energi och handel.

Business Forum är en plattform för strategisk dialog mellan svenska och brittiska ministrar och företag om aktuella handelsfrågor. Utöver rundabordssamtalet har Forssell och Huddleston ett separat möte för att diskutera hur den handelspolitiska relationen mellan Sverige och Storbritannien kan utvecklas och stärkas ytterligare. 

– Med Business Forum och detta rundabordssamtal vill jag förstärka handelsrelationerna och samarbetsmöjligheterna mellan Sverige och Storbritannien. Storbritannien är en av Sveriges viktigaste handelspartners. Jag ser att vi har mycket att lära av varandra, inte minst gällande energisektorn, som båda våra länder nu investerar i för att skapa pålitliga och förnybara energilösningar, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell. 

Sverige och Storbritannien har redan i dag ett mycket stort handelsutbyte, inte minst inom tjänstesektorn, och viktiga gemensamma internationella intressen gällande exempelvis stärkt frihandel. Business Forum ger tillfälle att fördjupa de goda relationerna mellan Sverige och Storbritannien och öka möjligheterna till samarbete, erfarenhetsutbyte, handel och investeringar.

Presskontakt

Karl Opdal
Pressekreterare hos bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-128 48 03
e-post till Karl Opdal