Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Sverige tilldelas rescEU-status för ytterligare två skopande brandflygplansresurser genom EU

Publicerad

Under en ceremoni i Bryssel presenterades att Sverige tilldelas så kallad rescEU-status för ytterligare två vattenskopande flygplan. Detta innebär att EU står för större delen av kostnaden att hålla dessa flygplan i beredskap.

Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin tillsammans med Janez Lenarčič, EU-kommissionär för humanitärt bistånd och krishantering.
Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin tillsammans med Janez Lenarčič, EU-kommissionär för humanitärt bistånd och krishantering. Foto: Tom Samuelsson/Regeringskansliet

I dag deltog minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin vid 10-årsjubileet av EU:s civilskyddsmekanisms operativa center, ERCC (Emergency Response Coordination Centre) i Bryssel. Det var via civilskyddsmekanismen och detta center som allt stöd Sverige fick från andra EU-länder, under de svåra skogsbränderna sommaren 2018, koordinerades.

RescEU-resurser är operativa kapaciteter som det land som står som värd för resursen kan använda nationellt men som även kan kallas till andra EU-länder då situationen så kräver. Sommaren 2022 då det inte pågick några större skogsbränder i Sverige kunde svenska flygplan stödja Tjeckien och Frankrike med släckningsarbetet vid större skogsbränder.

– Det här är ett glädjande besked. Sverige har nu fyra skopande flygplan av modellen Air Tractor Fire Boss med i rescEU-flottan, ett samarbete inom ramen för civilskyddsmekanismen, där vi kan ge eller få stöd från andra länder. Vi minns betydelsen av sådant stöd från våra egna erfarenheter under sommaren 2018, då det var Sverige som fick ett massivt stöd från andra EU länder, säger Carl-Oskar Bohlin.

De två flygplanen kompletterar de två som redan är resurser inom rescEU. Alla fyra flygplanen kan fortfarande användas nationellt när de inte behövs på EU-uppdrag.

Tilldelningen av rescEU-status för ytterligare två skopande brandflygplansresurser genom kommissionen stärker Sveriges och EU:s beredskap inför skogsbrandssäsongen.

Presskontakt

Tom Samuelsson
Pressekreterare hos minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin
Telefon (växel) 08-405 10 00