Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Torsten Ericsson ny ambassadör i Argentina

Publicerad

Regeringen har utsett Torsten Ericsson till ambassadör i Buenos Aires.

Torsten Ericsson är idag regeringens samordnare för främjandet av strategisk export vid enheten för främjande och hållbart företagande. Han har tidigare varit biträdande chef för samma enhet och även varit särskild utredare av Sverige-, handels- och investeringsfrämjandet. Torsten har tidigare tjänstgjort vid ambassaderna i Köpenhamn och Lima och vid representationen i Bryssel.

Torsten Ericsson tillträder sin nya befattning i augusti.