Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Tullättnader för Ukraina och EU:s handelsrelationer med USA respektive Kina i fokus när Johan Forssell leder handelsministermöte

Publicerad

Den 25 maj leder bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell EU:s formella handelsministermöte i Bryssel under Sveriges ordförandeskap. Vid mötet förväntas bland annat beslut fattas om att förlänga de tillfälliga tullättnaderna för Ukraina. Dessutom ska ministrarna diskutera EU:s handelsrelationer med USA inklusive det kommande ministermötet inom handels- och teknikrådet mellan EU och USA. På dagordningen står även en diskussion om EU:s handelsrelationer med Kina.

Vid mötet i Bryssel väntas ministrarna besluta om att förlänga EU:s tillfälliga tullättnader för Ukraina med ytterligare ett år.

– Det är mycket glädjande att vi under det svenska ordförandeskapet kommer att säkra en förlängning av tullättnaderna för Ukraina. Beslutet är viktigt för att stärka Ukrainas ekonomi, bidra till återuppbyggnaden av landet och visa att EU stödjer Ukraina så länge det krävs. Tullättnaderna har hittills haft god effekt: handeln mellan EU och Ukraina har trots Rysslands fullskaliga invasion ökat mellan 2021 och 2022, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell.

Ministrarna väntas diskutera handelsrelationen mellan EU och USA, med fokus på förberedelser inför det fjärde ministermötet i handels- och teknikrådet (TTC) mellan EU och USA. Mötet äger rum i Luleå den 30–31 maj.

– En stark transatlantisk relation är avgörande för svensk ekonomi, välstånd och säkerhet. Handels- och teknikrådet mellan EU och USA har på kort tid blivit en viktig plattform för att fördjupa samarbetet med USA i kritiska framtidsfrågor. Att det fjärde ministermötet inom TTC hålls i Sverige utgör en av de viktigaste händelserna under det svenska EU-ordförandeskapet. Mötet i Luleå är också ett utmärkt tillfälle att visa upp svensk innovation och spetskompetens när det gäller den gröna och digitala omställningen, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell.

Under mötet kommer ministrarna även att diskutera EU:s handelsrelationer med Kina. Vidare ska EU-kommissionen ge en lägesuppdatering om arbetet i Världshandelsorganisationen (WTO), inklusive förberedelserna inför nästa ministermöte i februari nästa år.  Handelsministrarna väntas också anta ett beslut om EU:s ratificering av WTO-avtalet om förbud mot skadliga fiskesubventioner, vilket utgör en del av genomförandet av FN:s hållbarhetsmål. Mötet avslutas med en lunchdiskussion om EU:s bilaterala frihandelsförhandlingar.  

Presskontakt

Karl Opdal
Pressekreterare hos bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-128 48 03
e-post till Karl Opdal