Hoppa till huvudinnehåll

Barnmorskan och medicine doktorn Inga-Maj Andersson leder utredningen om förändringar i abortlagstiftningen

Publicerad

Barnmorskan och medicine doktorn Inga-Maj Andersson har fått i uppdrag att se över hur abortlagstiftningen kan ändras för att anpassas till den medicinska utvecklingen och gravida kvinnors behov.

– Abortlagen är snart femtio år gammal och behöver ses över av flera skäl, inte minst för att anpassas till med den medicinska utveckling som skett. Det är nu möjligt att genomföra en medicinsk abort i hemmet och abortlagstiftningen behöver spegla denna utveckling. I samband med en sådan förändring bör förutsättningarna för barnmorskor, som redan ansvarar för en majoritet av vårdkontakterna i samband med en abort, få ett utökat ansvar för medicinsk abort, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

­– Runt om i världen ser vi att rätten till abort är hotad. Sverige har länge varit ett föregångsland när det kommer till frågor som berör jämställdhet och nu tar vi, med denna utredning, ännu ett steg för att stärka jämställdheten i samhället. Det är varje kvinnas rätt att bestämma över sin egen kropp, och rättighet att välja när hon vill ha barn. På samma sätt bör det vara upp till kvinnan att själv välja om vill göra abort i hemmet eller på sjukhuset, efter konsultation med vården. En moderniserad abortlagstiftning är avgörande för ett jämställt samhälle, säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall.  

– Det här uppdraget syftar till att förstärka kvinnors bestämmanderätt över sina egna kroppar och makt över sina egna liv. Det är en väldigt viktig jämställdhetsfråga, säger jämställdhetsminister Paulina Brandberg.

Regeringen har utsett Inga-Maj Andersson till särskild utredare för detta uppdrag som, med sin bakgrund som legitimerad sjuksköterska, barnmorska, medicine doktor vid Karolinska Institutet och utredare på Socialstyrelsen är ytterst väl lämpad för uppdraget. Hon har fördjupade kunskaper om abortvården, på lokal, regional nivå och nationell nivå.

I den särskilda utredarens uppdrag ingår bland annat att:

  • föreslå hur medicinsk abort kan genomföras i hemmet och vid behov lämna förslag på anpassning av eftervården vid medicinsk abort i hemmet.
     
  • bedöma om det finns förutsättningar för att ge barnmorskor ett större ansvar för medicinsk abort, och om så är fallet, föreslå vilka åtgärder som behöver vidtas.
     
  • föreslå hur de förslag som lämnas kan följas upp och utvärderas ur ett patientsäkerhetsperspektiv.
     
  • föreslå hur abortlagen kan moderniseras språkligt.

När abortlagen infördes 1975 var abort ett kirurgiskt ingrepp som behövde utföras av läkare på sjukhus eller annan sjukvårdsinrättning. I dag genomförs en klar majoritet av alla aborter med medicinsk metod delvis i hemmet. Utredningen ska bidra till en abortvård som i högre grad är anpassad till den medicinska utvecklingen som gör det möjligt att genomföra medicinska abort i hemmet.

Utredningen ska lämna sitt betänkande senast den 3 februari 2025.

Presskontakt

Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 93 94
e-post till Joel Apelthun
Olivia Nensén
Pressekreterare hos socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall
Telefon (växel) 08-405 10 00
Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 53 41
e-post till Anton Johansson
Laddar...