Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Första steget mot ett möjligt statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvården

Publicerad

Regeringen har för avsikt att idag besluta om att tillsätta en parlamentariskt sammansatt kommitté som ska analysera och belysa för- och nackdelar samt lämna förslag på möjligheterna att långsiktigt införa ett helt eller delvis statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvården. Beslutet är ett första steg mot ett möjligt statligt huvudmannaskap och en av de mest omfattande punkterna i Tidöavtalet.

Ladda ner:

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en eller flera filmer publicerade. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

– Den här parlamentariska utredningen är för många efterlängtad och ett historiskt första steg mot ett möjligt statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvården. Målet är en mer effektiv hälso- och sjukvård och förbättrad tillgänglighet i hela landet, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Svensk hälso- och sjukvård präglas av flera problem. Bland dessa finns långa vårdköer, brister i tillgänglighet, dålig arbetsmiljö, bristande kompetensförsörjning och hänsyn till patienters behov samt ett otillräckligt antal disponibla vårdplatser med bristande patientsäkerhet som följd. Det finns stora skillnader mellan regionerna när det gäller effektivitet vilket tyder på att det finns potential för effektivitetsförbättringar.

Denna utveckling inom hälso- och sjukvården, lärdomarna från coronapandemin och att förväntningarna på ett statligt ansvarstagande för att säkerställa likvärdighet har ökat är anledningar till att regeringen anser att det är angeläget att ompröva statens ansvarstagande och styrning avseende hälso- och sjukvården. Målet med en sådan omprövning är att förbättra förutsättningarna för patienternas rätt till jämlik vård och att resurser ska nyttjas mer effektivt.

Kommitténs uppdrag

Regeringen har för avsikt att idag besluta om att tillsätta en parlamentariskt sammansatt kommitté som får i uppdrag att ta fram beslutsunderlag som möjliggör ett stegvis och långsiktigt införande av ett helt eller delvis statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvården.

Kommittén ska bl.a.

  • analysera och belysa för- och nackdelar med ett helt eller delvis statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvården,
  • lämna förslag som säkerställer ett mer effektivt hälso- och sjukvårdssystem som utgår från patienter och tar hänsyn till medarbetares behov, och
  • föreslå en genomförandeplan med tidsplan för hur staten stegvis och långsiktigt helt eller delvis kan ta över huvudmannaskapet för hälso- och sjukvården.

Uppdraget ska redovisas senast den 2 juni 2025.

Presskontakt

Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 93 94
e-post till Joel Apelthun

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter

När blir kommittédirektiv tillgängliga digitalt?

Kommittédirektiv publiceras här på webbplatsen efter att de har trycklovats.

Laddar...