Pressmeddelande från Socialdepartementet

Metod ska utvecklas för att regelbundet mäta öppenvårdsapotekens tillhandahållande av läkemedel

Publicerad

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) ska utveckla en metod för att mäta i vilken grad öppenvårdsapoteken direktexpedierar läkemedel som de är skyldiga att tillhandahålla. Apotekens e-handel inkluderas i uppdraget.

–  Apotekens lagerhållning och förmåga att undvika restsituationer är av stor vikt för patienter, patientsäkerhet och för vår krisberedskap. Idag finns en större sårbarhet i försörjningen av läkemedel än tidigare och det är viktigt att vi har kontroll över vår förmåga att hålla lager av läkemedel efter behov, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Direktexpedieringsgraden, alltså hur stor andel av öppenvårdsapotekens kunder som får med sig alla sina förskrivna läkemedel vid det tillfälle då det efterfrågas, kan ses som ett indirekt mått på apotekens generella lagerhållningsnivå. En tidigare mätning som TLV genomförde 2019 visade bland annat att 85 procent av alla kunder fick alla sina efterfrågade läkemedel expedierade direkt, men visade även på en nedgång i direktexpedierings­grad jämfört med en tidigare mätning, gjord av Sveriges Apoteks­förening 2015. Minskningen förklarades delvis med ökade restsituationer och delvis med apotekens lagerhållning.

Den 1 juli träder en ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel i kraft som innebär att apoteksaktörer blir skyldiga att anpassa sina lager utifrån konsumenternas behov så att så många patienter som möjligt ska kunna expedieras direkt. Regeringen gör bedömningen att återkommande uppföljningar av direktexpedieringsgraden, både vid fysisk handel i butik och vid e-handel, möjliggör en skattning av öppenvårds­apotekens förmåga att leverera läkemedel.  TLV får därför i uppdrag att föreslå en ändamålsenlig och kostnadseffektiv metod för mätningarna samt göra en bedömning av kostnader och andra konsekvenser.

Presskontakt

Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 93 94
e-post till Joel Apelthun

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.