Regeringen ger utredare i uppdrag att ta fram bidragstak

Publicerad

Regeringen vill införa ett bidragstak så att den som arbetar aldrig kan få högre inkomster från bidrag än från eget arbete. Därför har regeringen idag beslutat om ett tilläggsdirektiv till Utredningen om drivkrafter och möjligheter i försörjningsstödet, där utredaren får i uppdrag att ta fram ett bidragstak. Syftet är att fler ska komma i arbete samt att motverka ohälsa och utanförskap.

Ladda ner:

– Det är en grundläggande princip att det alltid ska vara mer lönsamt att jobba än att gå på bidrag. Men i dag är det inte alltid så. Därför tar vi initiativ till ett bidragstak i syfte att öka drivkrafterna till jobb – en viktig strukturreform för fler i arbete, säger statsminister Ulf Kristersson.

Regeringen anser att en grundläggande förutsättning för det svenska välfärdssamhället är att alla som står till arbetsmarknadens förfogande ska arbeta och vara självförsörjande. I dag kan ett hushåll få olika ekonomiska bidrag och er­sättningar varje månad, som i vissa fall kan innebära att det inte lönar sig att arbeta. Det leder till att vissa grupper har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Långa perioder av ekonomiskt bistånd bidrar också till ökade risker för bland annat ohälsa och utanförskap.

– Nu tar regeringen första steget för att införa ett helt nytt bidragstak i Sverige, för att göra det mer lönsamt att arbeta och minska utanförskapet. I dag lönar det sig alldeles för dåligt för många familjer att gå från bidrag till arbete, det vill vi ändra på, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

– Vi vet att långa perioder av ekonomiskt bistånd gör det svårt att komma in på arbetsmarknaden vilket också ökar riskerna för ohälsa och utanförskap. Därför är det viktigt att bidragssystemen inte är utfor­made så att det är mer fördelaktigt att få bidrag än att arbeta. I enlighet med Tidöavtalet går vi nu vidare genom att utreda ett bidragstak. Det ska alltid löna sig att arbeta, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

– Vi behöver säkerställa att det finns tydliga skiljelinjer mellan att vara självförsörjande alternativt bidragsförsörjande. Incitamenten för människor att arbeta och bidra till svensk välfärd ska stärkas. Detta är helt avgörande för att välfärden ska fungera på ett tillfredsställande sätt, säger Linda Lindberg, gruppledare i riksdagen Sverigedemokraterna.

I juli 2022 tillsattes en utredning med uppdrag att utreda möjligheten till ökade drivkrafter för arbete i försörjningsstödet och att bryta långvarigt biståndsmottagande.

Nu har regeringen beslutat om ett tilläggsdirektiv till utredningen där utredaren bland annat får i uppdrag att ta fram en modell för hur ett bidragstak som begränsar den sammantagna nivån på bidrag och ersättningar för hushåll kan utformas och genomföras. Syftet är att säkerställa att det alltid ska löna sig att arbeta framför att leva på bidrag.

Utredaren får även i uppdrag att analysera om Arbetsförmedlingen bör ges en utökad uppgiftsskyldighet gentemot socialnämnden så att socialnämnden kan arbeta mer effektivt när det gäller att kontrollera om den enskilde står till arbetsmarknadens förfogande. En effektivare kontroll kan leda till att aktivitetsnivån bland arbetslösa ökar och därmed till att fler kan komma i arbete.

Utredaren ska också analysera och redovisa för- och nackdelar med nuvarande ansvars­fördel­ning mellan staten och kommuner, för att långtidsarbetslösa ska komma i arbete.

Utredningstiden ligger fast. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 1 december 2024.

Beslutet bygger på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Presskontakt

Carl Bergkvist
Biträdande presschef hos statsminister Ulf Kristersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-130 33 74
e-post till Carl Bergkvist
Niklas Gillström
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 79
e-post till Niklas Gillström
Sebastian Tham
Pressekreterare hos äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-134 67 22
e-post till Sebastian Tham
Ludvig Grufman
Presskontakt hos Sverigedemokraterna
Mobil 073 125 60 34
e-post till Ludvig Grufman