Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen uppmanar kommunerna att se över beredskapen inför en eventuell värmebölja i sommar

Publicerad

Alla verksamheter inom vård och omsorg behöver se över sina handlingsplaner och sin beredskap för en sommar med hög värme, för att kunna skydda särskilt utsatta personer.

Väderprognoser inför sommaren varnar för att det kan komma en värmebölja i nivå med den som var sommaren 2018. Erfarenheterna från då visar att en sådan situation kräver förberedelser och åtgärder när det gäller särskilt utsatta grupper som kan vara extra känsliga för värme, exempelvis personer inom äldreomsorgen, små barn, gravida, personer med kroniska sjukdomar eller funktionsnedsättning.

Regeringen går därför nu ut med en uppmaning till verksamheter inom vård och omsorg att se över handlingsplaner och beredskap om det blir en sommar med hög värme.

– Sommaren 2018 hade Sverige runt 700 extra dödsfall och överdödligheten inträffade främst bland särskilt utsatta grupper som till exempel äldre personer. Utvärderingen av den sommaren visar att en proaktiv krisberedskap är en viktig faktor för att kunna hantera en värmebölja. Det är positivt att andelen kommuner som har en beredskapsplan har ökat från 67 till 86 procent men alla kommuner måste vara förberedda. Att ha en plan är viktigt och personalen måste känna till vad de ska göra om värmen kommer. Under sommaren är det vanligt med vikarier inom vård och omsorg vilket gör det extra viktigt att även den personalen känner till hur man bör agera vid en värmebölja. Ytterst handlar det om att rädda liv, därför uppmanar vi berörda verksamheter att se över sin beredskap inför sommaren, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje. 

– Om vi får en sommar likt den 2018 är det livsavgörande att det finns en god beredskap. Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och MSB har sedan tidigare tagit fram vägledningar kring värme och informationsmaterial kring värmeböljors hälsoeffekter. Materialet är ett stöd för enskilda, kommuner och regioner för att minska dödlighet och ohälsa vid värmebölja. Det är min förhoppning att materialet, till exempel Kunskapsguiden från Socialstyrelsen som har bra råd för vård- och omsorgsverksamheter, kan bidra till att höja beredskapen. Vi rekommenderar att alla kommuner och regioner ser över vad som bör göras om vi får en värmebölja i sommar, säger socialminister Jakob Forssmed.

Folkhälsomyndighetens råd vid värmebölja

  • VAR UPPMÄRKSAM PÅ INOMHUSTEMPERATUREN Risken för hälsoproblem ökar så snart temperaturen stiger inomhus. Risken ökar påtagligt när temperaturen utomhus når upp till 26 °C eller mer under tre dagar i följd.
  • DRICK MER Vänta inte på att du blir törstig. Ät vätskerik mat som t.ex. grönsaker och frukt. Undvik stora mängder söta drycker och alkohol. Tänk på att personer i din närhet kan behöva hjälp med att dricka.
  • ORDNA SVAL MILJÖ Använd gardiner, persienner och markiser. Försök att vara på den svalaste platsen i bostaden. Vädra på natten när det är svalt.
  • ORDNA SVALKA En sval dusch är mest effektiv. En blöt handduk runt nacken är ett alternativ. Använd löst sittande kläder i naturmaterial, de är svalare än åtsittande syntetkläder.
  • TA DET LUGNT Undvik fysisk ansträngning under dygnets varmaste timmar.
  • FÖRVARA LÄKEMEDEL RÄTT Om ditt läkemedel är temperaturkänsligt finns information om förvaring på förpackningen eller i bipacksedeln.
  • VAR UPPMÄRKSAM Varningssignaler kan vara förhöjd kroppstemperatur, puls, andningsfrekvens och nytillkommen yrsel och onormal trötthet. Muntorrhet och minskad urinmängd kan vara tecken på vätskebrist. Om du tar något läkemedel, t.ex. vätskedrivande, kan dosen behöva justeras. Kontakta sjukvården för specifika råd kring just din eller dina närståendes hälsa.

Presskontakt

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff
Sebastian Tham
Pressekreterare hos äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-134 67 22
e-post till Sebastian Tham