Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen utser nya ledamöter i insynsrådet för Swedac

Publicerad

Regeringen utser i dag nya ledamöter i insynsrådet vid Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac). Ledamöternas förordnande gäller från den 29 juni 2023 till och med den 29 juni 2026, med undantag för de två riksdagsledamöterna som förordnades till och med den 31 januari 2027.

– Jag är glad att det finns en bredd i insynsrådet med personer från både näringslivet, politiken och akademin. Bredden av kompetenser och erfarenheter tillgodoser olika perspektiv som är relevanta för Swedacs verksamhet och utvecklingsbehov, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell.

Insynsrådet ska tillgodose demokratisk insyn och medborgerligt inflytande och ge generaldirektören råd. Ledamöternas insynsroll är skild från ledningen av myndigheten. 

– En stor del av verksamheten handlar om att erbjuda samhällsrelevanta tjänster med ackreditering som verktyg. Det stärker i sin tur konkurrenskraften, handeln och en välfungerande inre marknad, säger Johan Forssell.

Ledamöterna i insynsrådet är följande:

  • Björn Fägersten, filosofie doktor, Utrikespolitiska institutet
  • Monica Haider, riksdagsledamot (S)
  • Ann-Charlotte Hammar Johnsson, riksdagsledamot (M)
  • Thomas Hörnfeldt, hållbarhetschef SSAB
  • Karl-Henrik Johansson, professor, Kungliga Tekniska Högskolan
  • Annika Wallenskog, chefsekonom, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
  • Stina Wallström, filosofie doktor, IKEA
  • Petra Örjegren, redovisningskonsult, Företagarnas riksstyrelse

Generaldirektören vid Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Ulf Hammarström, är insynsrådets ordförande.

Presskontakt

Karl Opdal
Pressekreterare hos bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-128 48 03
e-post till Karl Opdal