Hoppa till huvudinnehåll

Säkerheten för trossamfund ska stärkas

Publicerad

Regeringen ger Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) i uppdrag att genomföra insatser för att stärka trossamfunds säkerhet och öka kunskapen om deras säkerhetssituation och utsatthet för olika former av rasism och hatbrott. I uppdraget ingår att ta fram en rapport om olika trossamfunds säkerhetssituation och att genomföra kunskapshöjande insatser på regional nivå riktade till trossamfund, kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter.

– Det är oerhört viktigt att alla i Sverige som vill kan utöva sin religion och samtidigt känna sig trygga. Regeringen ökar nu därför insatserna för att stärka säkerheten för trossamfunden, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

– Att kunna utöva sin tro utan att vara rädd för hot och hat är en grundläggande mänsklig rättighet och en viktig del av det öppna samhället. I dag påverkas församlingars säkerhetssituation ofta av olika former av vålds- och hatyttringar. Insatser behövs för att stärka trossamfundens säkerhet. Säkerhetsfrågor är centrala för regeringen, bland annat i arbetet inom regeringens arbetsgrupp Samling för judiskt liv, säger kulturminister Parisa Liljestrand.

– Trossamfunden är en omistlig del av det civila samhället och av det demokratiska samtalet, och det är oacceptabelt när destruktiva krafter försöker tysta svenskt föreningsliv genom hat, hot och skadegörelse. Det är oerhört viktigt att vi skyddar yttrandefrihet, trosfrihet och religionsfrihet och därför måste säkerhetssituationen förbättras för samfunden och deras utövare, säger socialminister Jakob Forssmed.

Arbetet ska genomföras på ett sådant sätt att relationerna mellan församlingar, organisationer, kommuner, länsstyrelser och andra berörda myndigheter stärks. I genomförandet av uppdraget ska SST vid behov samverka med Polismyndigheten, länsstyrelser och andra berörda myndigheter.

Uppdraget ska slutredovisas den 1 mars 2025.

Presskontakt

Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 53 41
e-post till Anton Johansson
Sara E. Persson
Pressekreterare hos kulturminister Parisa Liljestrand
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-112 78 19
e-post till Sara E. Persson
Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff
Laddar...