Pressmeddelande från Finansdepartementet

Skatteincitament för juridiska personers gåvor till ideell verksamhet

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att tillsätta en utredning som ska lämna förslag på ett skatteincitament för gåvor från juridiska personer till ideell verksamhet. Ett sådant skatteincitament kan bidra till att öka donationerna till ideella organisationer och därigenom främja olika samhällsnyttiga verksamheter.

En stark och livaktig ideell sektor har stor betydelse för samhällslivet. Fler aktörer och bättre villkor för ideella organisationer att driva verksamhet innebär fler valmöjligheter för människor. Den ideella sektorn bedriver betydelsefull verksamhet.

Genom att öka incitamenten för att donera till ideella organisationer kan samhällsnyttan ökas på olika sätt, exempelvis genom att stärka sociala nätverk, främja forskning eller hjälpa utsatta människor. 

I dag finns ett etablerat skatteincitament för fysiska personer att skänka gåvor till vissa, på förhand godkända, ideella mottagare. Gåvor som lämnas av juridiska personer, exempelvis aktiebolag eller ekonomiska föreningar, berättigar dock inte till skattereduktion.

Om ett skatteincitament för juridiska personers donationer till ideella organisationer införs kan fler företag och organisationer uppmuntras att ge gåvor till ideella ändamål. Detta kan bidra till ökade donationer till ideella organisationer och därigenom främja olika samhällsnyttiga verksamheter. Regeringen anser att ett skatteincitament som uppmuntrar juridiska personer att bidra med gåvor till ideell verksamhet bör utredas.

I utredarens uppdrag ingår bland annat att

  • ta fram förslag på hur ett skatteincitament för gåvor från juridiska personer bör utformas, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag för ett skatteincitament för gåvor från juridiska personer.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 16 december 2024.

Direktiven är del av en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Presskontakt

Niklas Gillström
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 79
e-post till Niklas Gillström