Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Skolelevers attityder kring intolerans ska undersökas

Publicerad

Forum för levande historia (FLH) får i uppdrag att genomföra en studie av svenska skolelevers attityder kring intolerans. I uppdraget ingår att undersöka skolelevers attityder gentemot grupper såsom invandrare, judar, muslimer, romer och hbtqi-personer. Studien ska även bidra till ökad kunskap om ungdomars upplevda utsatthet för olika former av rasism och intolerans.

- Den senaste stora undersökningen om förekomsten av intolerans bland svenska skolelever genomfördes 2014. Det saknas därför aktuell kunskap om ungas attityder till grupper som riskerar att utsättas för rasism och intolerans. Sådan kunskap är viktig för att möjliggöra bättre och mer riktade insatser i arbetet, säger Paulina Brandberg, jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister.

Studien ska till sin utformning möjliggöra jämförelser med resultatet av myndighetens tidigare genomförda attitydundersökningar kring intolerans. FLH ska även undersöka möjligheten att inkludera samtliga grupper som särskilt uppmärksammas i den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott.

För uppdraget för FLH använda högst en miljon kronor 2023. 

Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 mars 2026.

Presskontakt

Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 53 41
e-post till Anton Johansson