Pressmeddelande från Socialdepartementet

Socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens beredskap ska styras och följas upp genom statsbidrag

Publicerad

Regeringen har beslutat om en förordning om statsbidrag till regioner för hälso- och sjukvårdens beredskap. Förordningen innehåller bestämmelser som innebär att medel till regionerna för hälso- och sjukvårdens beredskap ska ske via statsbidrag, i stället för den överenskommelse som staten nu gör med Sveriges kommuner och regioner. Förordningen gäller från och med 2024. Även inom kommunernas ansvar ska bidrag ges.

– Hälso- och sjukvården är en viktig samhällsfunktion som måste vara robust och motståndskraftig. Det gäller både till vardags och under höjd beredskap eller ytterst krig. Genom statsbidrag kan vi styra och följa upp om vi säkerställt detta på ett sätt som inte är möjligt genom överenskommelser. Totalförsvaret och nationens beredskap är just en nationell angelägenhet och staten måste kunna styra över vilka åtgärder som vidtas för att höja beredskapen. Därför behöver utbetalningarna ske genom en statlig myndighet, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Regionerna får med de nya bestämmelserna ansöka om bidrag för åtgärder som vidtas för att stärka hälso- och sjukvårdens beredskap så att verksamhet kan upprätthållas under höjd beredskap och då ytterst krig. Ett statsbidrag ger staten större möjlighet än vid en överenskommelse att styra regionerna i frågan om vilka åtgärder som är nödvändiga för att uppnå ett starkt civilt försvar inom hälso- och sjukvården. Det ger också staten förutsättningar att styra mot en grundläggande beredskapsförmåga i samtliga regioner och därmed ökad kunskap och möjlighet till nationell uppföljning.

Statsbidrag även till kommunerna

Syftet med bidraget är att kommunerna ska kunna genomföra åtgärder för att stärka socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens beredskap så att verksamhet inom socialtjänst och hälso- och sjukvård kan upprätthållas under höjd beredskap. Bidrag får ges till kommuner för kostnader för åtgärder inom områden som bl.a. krigsorganisation och krigsplacering, samverkan och ledning, kontinuitetshantering, beredskapsplanering, utbildning och övning, informationssäkerhet, och målgruppsanpassad kris­kommunikation.

–Socialtjänstens livsviktiga uppdrag ska fungera även i krissituationer. Med det här statsbidraget får kommunerna möjlighet, utifrån sina egna förutsättningar, att genomföra åtgärder för att stärka sitt arbete, säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall.

Förordningarna ska administreras av Socialstyrelsen och ska träda i kraft den 1 januari 2024.

Presskontakt

Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1279394
e-post till Joel Apelthun
Olivia Nensén
Pressekreterare hos socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall
Mobil 076-1476954
e-post till Olivia Nensén

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.