Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Statlig utredare får i uppdrag att se över regleringen för partipolitiska lotterier

Publicerad

Öppenhet och insyn är viktiga förutsättningar för ett demokratiskt samhälle. Det gäller inte minst frågan om hur politiska partier finansieras. Det finns starka skäl att se över regleringen av politiska lotterier. En utredning får i uppdrag att belysa två handlingsalternativ – att skärpa kraven och stärka konsumentskyddet, eller att inte ge licens till sådana lotterier överhuvudtaget.

Spelmarknaden omgärdas av omfattande regleringar mot bakgrund av behovet att minska riskerna för de sociala skadeverkningar som spelande kan medföra. Stora delar av regelverket för spel har på senare år gjorts om i grunden.

Det är riksdagen som beslutar om spellagstiftning. Samtidigt bedriver flera riksdagspartier lotteriverksamhet, vilket har väckt kritik i den offentliga debatten. Kritik har också riktats mot att politiska lotterier har undantag från kreditförbud, bonusbegränsning och spelskatt.

Det är viktigt att värna ett högt förtroende för det politiska systemet och att den politiska makten inte används för att skapa otillbörliga fördelar. Det finns skäl att se över om de regler som gäller för just lotterier till förmån för partipolitisk verksamhet är motiverade och lämpliga.

Öppenhet kring partifinansiering stärker demokratin. Alla ska kunna ha god insyn i hur partipolitisk verksamhet finansieras, och känna sig trygga med att partier verkar på lika villkor. Att se över den här regleringen handlar i grunden om att värna allmänhetens förtroende för det politiska systemet.

En utredning ska nu se över det undantag från bland annat kreditförbud, bonusbegränsning och skattskyldighet som gäller för lotterier till förmån för partipolitisk verksamhet. Utredningen ska även ta fram förslag till krav på att informera om att överskottet från spelet går till partipolitisk verksamhet, samt belysa alternativet att inte ge licens till partipolitiska lotterier. Utredaren ska särskilt beakta vikten av ett högt förtroende för politiska partier och spelmarknaden.

Utredare är Gunnar Larsson, tidigare konsumentombudsman och generaldirektör för Konsumentverket. Han har bland annat tjänstgjort som domare och har omfattande erfarenhet av statliga utredningar, bland annat på spelområdet.

Uppdraget omfattar inte verksamheter som har andra allmännyttiga ändamål än partipolitiska, till exempel religiösa, välgörande, sociala, konstnärliga, kulturella eller idrottsliga. Uppdraget ska redovisas senast den 29 februari 2024.

Presskontakt

Victoria Ericsson
Pressekreterare hos finansmarknadsminister Niklas Wykman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-137 89 04
e-post till Victoria Ericsson

Bokstavsutredare

En bokstavsutredare är, till skillnad från en kommitté, inte en egen myndighet utan biträder departementet i arbetet med att utreda en specifik fråga. Resultatet av bokstavsutredarens uppdrag redovisas i en promemoria som ofta publiceras i departementsserien, förkortad Ds.

Laddar...