Pressmeddelande från Finansdepartementet, Regeringskansliet

Regeringskansliet följer upp kostnader för hyresgästanpassningar i Rosenbad

Publicerad

Renoveringen av kvarteret Rosenbad börjar bli färdig och inflyttning sker under hösten. Regeringskansliet har beslutat att genomföra en extern granskning av kostnaderna för hyresgästanpassningarna för att säkerställa att de är rimliga och bygger på branschpraxis.

Det är Statens fastighetsverk (SFV) som äger kvarteret Rosenbad och ansvarar för renoveringen. I samband med renoveringen anpassas lokalerna utifrån Regeringskansliets verksamhetsbehov, så kallade hyresgästanpassningar.

För att säkerställa att kostnaderna för hyresgästanpassningarna är rimliga och bygger på branschpraxis har Regeringskansliets förvaltningschef beslutat om att en extern granskning ska tillsättas.

Granskningen ska även följa upp hur SFV:s prognos för de slutliga kostnaderna avseende hyresgästanpassningarna förhåller sig till den initiala bedömningen av dessa kostnader.

– Det här är och har varit ett stort och komplicerat projekt. Att vi har rutiner för granskning av den här typen av åtgärder är viktigt för att säkerställa att kostnaderna är rimliga. Det är centralt att sträva efter effektivitet i den offentliga förvaltningen för att på bästa sätt värna skattebetalarnas pengar, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman.

En liknande extern granskning genomfördes i samband med renoveringen av kvarteret Björnen.

 

Bakgrund

Statens fastighetsverk (SFV) äger kvarteret Rosenbad och står för kostnaderna för renoveringen, exklusive de hyresgästanpassningar som görs för att lokalerna ska passa för Regeringskansliets verksamhet.

Presskontakt

Niklas Gillström
Tf. pressekreterare hos finansmarknadsminister Niklas Wykman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 79
e-post till Niklas Gillström