Pressmeddelande från Finansdepartementet

Utredningen om överskuldsättning överlämnar sitt betänkande

Publicerad

I dag överlämnade Överskuldsättningsutredningen betänkandet Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning till civilminister Erik Slottner. Betänkandet innehåller förslag på hur riskfylld kreditgivning och överskuldsättning kan motverkas.

Ladda ner:

Skulderna hos Kronofogdemyndigheten fortsätter att växa snabbt. På tio år har skuldberget vuxit med cirka 34 miljarder kronor. De sammanlagda skulderna hos Kronofogdemyndigheten är nu uppe i 101 miljarder kronor. Sedan förra året har skulderna ökat med drygt sju miljarder, vilket är närmare 20 miljoner kronor om dagen. Samtidigt ökar även antalet inkassokrav och likaså antalet personer med skulder hos Kronofogdemyndigheten har återigen ökat något det senaste året. Konsumenternas totala skuld till inkassobolagen uppgick till 103 miljarder kronor vid förra årets slut.

– Det här är inte en hållbar utveckling. Överskuldsättning är ett mycket allvarligt problem för både den enskilde, för anhöriga och för samhället. Vi ser att skulder hos inkassobolag och Kronofogdemyndigheten fortsätter att öka och därför är det mycket viktigt att arbeta vidare för att hitta åtgärder som motverkar den utvecklingen. Jag ser därför fram emot att ta del av utredningens slutsatser, säger civilminister Erik Slottner.

Utredningen som nu presenterar sitt betänkande föreslår ett antal förslag som stärker skyddet för konsumenterna. Utredningen föreslår bland annat ett system för skuld- och kreditregister, sänkt och breddat ränte- och kostnadstak, samt att huvudregeln för avräkningsordningen ändras vid avbetalning av skulder hos Kronofogdemyndigheten

Utredningen föreslår också att Statskontoret ska få i uppdrag att analysera och utvärdera kommunernas budget- och skuldrådgivning för att det ska finnas möjlighet till likvärdig rådgivning över hela landet.

Presskontakt

Michaela Binning
Pressekreterare hos civilminister Erik Slottner
Telefon (växel) 08-405 10 00