Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Fler åtgärder ska stärka arbetet med återvändande och inre utlänningskontroller

Publicerad

Regeringen har beslutat om tilläggsdirektiv till Utredningen om stärkt återvändandeverksamhet. Syftet är att förbättra förutsättningarna att bedriva ett effektivt återvändandearbete och att stärka arbetet med inre utlänningskontroller.

Ladda ner:

– En rad åtgärder har redan vidtagits av regeringen för att stärka arbetet med att identifiera personer som inte har rätt att vistas i Sverige och att se till att de återvänder till sina hemländer. Det finns dock behov av ytterligare åtgärder för att komma till rätta med problemen med olovlig vistelse och bekämpa skuggsamhället, säger migrations­minister Maria Malmer Stenergard.

Utredningen om stärkt återvändandeverksamhet får därför ett utökat uppdrag och ska bland annat

  • göra en översyn av regelverket om inre utlänningskontroller för att förbättra myndigheternas möjligheter att kontrollera personers rätt att vistas i landet,
  • ta ställning till om preskriptionstiden för avlägsnandebeslut ska för­längas eller avskaffas och om återreseförbud ska kunna bestämmas till längre tid än i dag,
  • ta ställning till hur fotografier och fingeravtryck ska kunna användas i utlänningsärenden i större utsträckning och på ett mer effektivt sätt än i dag,
  • analysera om dna-analyser ska kunna användas i vissa utlännings­ärenden i identifieringssyfte och lämna förslag på hur en sådan ordning skulle kunna utformas, och
  • föreslå ett utökat informationsutbyte mellan myndigheter och kommuner för att bland annat stärka arbetet med verkställighet.

Utredningstiden förlängs. De delar av uppdraget som rör preskriptionstid för avlägsnandebeslut och återreseförbud ska delredovisas senast den 31 januari 2024 och uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 30 september 2024.

Presskontakt

Erik Engstrand
Pressekreterare hos migrationsminister Maria Malmer Stenergard
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 87
e-post till Erik Engstrand