Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Gunnar Strömmer bjöd in civilsamhället för hearing om terrorism och våldsbejakande extremism

Publicerad

I dag träffade justitieminister Gunnar Strömmer flera aktörer i civilsamhället vid en hearing om utmaningar kopplade till terrorism och våldsbejakande extremism i barns och ungas livsmiljöer. Det skedde inom ramen för regeringens arbete med att ta fram en ny samlad strategi mot våldsbejakande extremism och terrorism.

Samhället står inför stora utmaningar när det gäller att förebygga att barn och unga kommer i kontakt med och involveras i våldsbejakande extremism och terrorism. Flera aktörer i civilsamhället med specifik kunskap om det förebyggande arbetet riktat mot barn och unga bjöds därför in till en hearing med justitieminister Gunnar Strömmer i dag. Syftet var att inhämta kunskap och erfarenheter från organisationer med särskild kunskap om barns och ungas situation.

– Civilsamhällets aktörer finns nära problemen ute på fältet. De har en väldigt viktig roll i arbetet med att förebygga radikalisering och extremism bland barn och unga. Det var mycket givande att i dag få ta del av kunskaper och erfarenheter från flera viktiga ideella organisationer, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

Samtalet ägde rum inom ramen för regeringens arbete med att ta fram en ny samlad strategi mot våldsbejakande extremism och terrorism.

För intervjuförfrågningar, kontakta pressekreterare Erica Wide. 

Presskontakt

Erica Wide
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Mobil 076-149 67 87
e-post till Erica Wide