Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Pål Jonson deltar i försvarsministermöte i Toledo

Publicerad

Den 29–30 augusti håller EU-ländernas försvarsministrar ett informellt möte i Toledo i Spanien. Mötet kommer att fokusera på EU:s militära stöd till Ukraina.

Försvarsministrarna väntas bland annat diskutera stödet via Europeiska fredsfaciliteten, stöd med artilleriammunition och EU:s militära stödinsats för Ukraina.

Vid mötet kommer även de långsiktiga regionala och globala konsekvenserna av Rysslands krig i Ukraina att diskuteras. EU:s insatser på västra Balkan och i Afrika står också på agendan, liksom utvecklingen av EU:s snabbinsatsförmåga.

Innan det informella försvarsministermötet deltar Pål Jonson i ett styrelsemöte i Europeiska unionens satellitcentrum tillsammans med sina europeiska kollegor.

Presskontakt

Johan Hjelmstrand
Pressekreterare hos försvarsminister Pål Jonson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 69 22
e-post till Johan Hjelmstrand