Skärpta regler för A-traktorer från den 31 augusti

Publicerad

Den 31 augusti 2023 börjar nya regler att gälla för körning med A-traktor. Det innebär bland annat att den som färdas i en A-traktor från och med detta datum måste använda bilbälte.

– Regeringen har beslutat om flera åtgärder för att öka säkerheten vid körning med A-traktor och nu träder ändringarna i kraft. Vi utgår från att ungdomar som kör A-traktor förstår vikten av att följa reglerna, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

De ändringar i trafikförordningen som träder i kraft den 31 augusti 2023 innebär att:

  • passagerare ska färdas på en plats som är avsedd för passagerare,
  • det får sitta endast en passagerare per sådan plats,
  • den som färdas i en A-traktor ska använda bälte, och
  • högsta tillåtna hastighet är 30 kilometer i timmen

Regeln om maxhastighet kompletterar den fordonsregel som redan finns, om att en A-traktor inte får vara konstruerad för att kunna köra i mer än 30 kilometer i timmen, och gör det lättare för polisen att övervaka hastighetsöverträdelser med A-traktor.

Förändringarna bygger på en utredning som Transportstyrelsen tagit fram på uppdrag av regeringen. Regeringen arbetar nu vidare med två återstående lag- och förordningsändringar utifrån Transportstyrelsens förslag. 

Regeringen vill öka säkerheten ytterligare för A-traktorer genom att införa krav på vinterdäck. Detta förslag till förordningsändring har anmälts till EU och ambitionen är att regeringen ska kunna fatta beslut inför vintern. Regeringen bereder även förslaget om en tvåårig prövotid för AM-behörighet.

I Transportstyrelsens utredning föreslogs även ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter. Myndigheten arbetar vidare med bland annat förslagen om tekniska krav om hastighetsbegränsande åtgärder för att förhindra manipulering av elektronisk hastighetsbegränsning och om bättre anpassning av AM-utbildningen med ökat fokus på risker och möjlighet till utbildning på fyrhjuliga fordon. 

Presskontakt

Ebba Gustavsson
Pressekreterare hos infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-12 70 488
e-post till Ebba Gustavsson