Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Försörjningskravet för arbetskraftsinvandrare höjs

Publicerad

Regeringen har beslutat att höja försörjningskravet för arbetskraftsinvandrare. Det nya försörjningskravet innebär att en arbetskraftsinvandrare måste ha en lön som uppgår till minst 80 procent av medianlönen i Sverige.

Syftet är att minska den lågkvalificerade arbetskraftsinvandringen eftersom det i många fall handlar om arbete som i stället skulle kunna utföras av personer som redan bor i Sverige. Förslaget syftar också till att bekämpa fusk och missbruk kopplat till arbetskraftsinvandring.

– Ett ordentligt höjt försörjningskrav är ett viktigt steg i regeringens arbete med att skärpa villkoren för arbetskraftsinvandring. Nivån syftar till att minska fusk och utnyttjande kopplat till arbetskraftsinvandring och till att fler som redan är i Sverige ska ta de jobb som finns, säger migrationsminister Maria Malmer Stenergard.

Riksdagen biföll den 30 november 2022 propositionen Ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare (prop. 2021/22:284). Riksdagens bifall innebär att utlänningslagen ändras så att en arbetskraftsinvandrare genom sin anställning ska uppnå en god försörjning för att kunna beviljas ett arbetstillstånd. Den förordningsändring som regeringen har beslutat innebär att kravet på en god försörjning preciseras. Det innebär att en arbetskraftsinvandrare ska ha en lön som uppgår till minst 80 procent av den medianlön som Statistiska centralbyrån publicerar för Sverige. Förslagen berör inte arbetskraftsinvandrare från EU. Inte heller säsongsanställda från tredje land som kommer hit enligt säsongsanställningsdirektivet berörs. 

Både lag- och förordningsändringen träder i kraft den 1 november 2023. 

Beslutet bygger på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Presskontakt

Erik Engstrand
Pressekreterare hos migrationsminister Maria Malmer Stenergard
Telefon (växel) 08-405 10 00
Laddar...