Hoppa till huvudinnehåll

Förstärkning av stöd till laddinfrastruktur

Publicerad

Elektrifieringen av transportsektorn är central för att Sveriges klimatmål och åtaganden inom EU ska nås. Därför satsar regeringen nu på laddinfrastruktur för både lätta och tunga fordon för att skapa förutsättningar för elektrifierade vägtransporter. Regeringen avser att överlämna detta förslag till riksdagen i budgetpropositionen för 2024.

- Vi behöver ersätta fossila transporter och minska hushållens transportkostnader, det är av yttersta vikt för Sveriges konkurrenskraft och den gröna omställningen, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

En omfattande och snabb elektrifiering av vägtransporterna krävs för att transportsektorn ska kunna nå i princip noll utsläpp av växthusgaser. För elbilar behöver det finnas tillgång till publik och icke-publik laddning i hela landet, för invånare i allt från gles- och landsbygd till städer. Det ska vara lätt att ladda i nära anslutning till hemmet oavsett boendeform och vid parkeringsplatser i anslutning till arbetsplatser. Det betyder att laddinfrastruktur behöver byggas ut på allmän platsmark och vid flerbostadshus för att öka möjligheterna att ladda nära hemmet för den som inte har en egen parkeringsplats.

Regeringen kommer att förstärka och förlänga de befintliga satsningarna på laddinfrastruktur för såväl lätta som tunga fordon. I budgetpropositionen tillförs anslaget 1:10 Laddinfrastruktur 450 miljoner för året 2025 och 620 miljoner för 2026. Tillsammans med tidigare satsningar uppgår nu tillgängliga medel på detta anslag till 2,5 miljarder för perioden 2024 till 2026.

Samtidigt tillförs energimyndigheten åtta miljoner för att stärka den nationella samordningen av utbyggnaden av laddinfrastruktur.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Mer om statens budget

Den 20 september lämnade regeringen budgetpropositionen för 2024 samt höständringsbudgeten för 2023 till riksdagen.

Presskontakt

Andia Gemsjö
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 18 28
e-post till Andia Gemsjö
Laddar...