Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Nästa steg för nationella läkemedelslistan

Publicerad

Regeringen tillsätter en särskild utredare för att se över möjligheterna att utveckla registret nationell läkemedelslista. Syftet är att skapa ett mer ändamålsenligt register och att höja patientsäkerheten.

– Nu finns registret nationella läkemedelslistan på plats och aktörerna kommer snart att vara anslutna. Därför vill vi ta nästa steg som innebär fler uppgifter i registret vilket kommer att underlätta för personal och öka patientsäkerheten, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Registret nationell läkemedelslista innehåller uppgifter om patienters förskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor, som till exempel livsmedel för särskilda näringsändamål. Registret medför säkrare förskrivningar med bättre patientsäkerhet som följd då det ger personal inom hälso- och sjukvården tillgång till uppgifter om vilka läkemedel patienten faktiskt har hämtat ut på öppenvårdsapoteken.

En särskild utredare ska nu se över möjligheterna att utveckla registret nationell läkemedelslista ytterligare genom att fler uppgifter läggs till, att regleringen blir tydligare, mer förutsägbar och flexibel samt att hälso- och sjukvården och öppenvårdsapoteken har anpassade arbetsprocesser.

Utredaren ska bland annat:

 • analysera och ta ställning till om och hur uppgifter om ordination och administrering av sådana läkemedel som patienter får vid behandling inom hälso- och sjukvården, inklusive vacciner, kan läggas till i nationell läkemedelslista,
   
 • analysera och ta ställning till om uppgifter om medicintekniska produkter kan läggas till i nationell läkemedelslista, och i så fall vilka produkter,
   
 • analysera och ta ställning till om andra delar av regleringen av nationell läkemedelslista bör justeras, bl.a. när det gäller vilka uppgifter som får registreras, ändamål, spärrar och normgivningsnivå,
   
 • kartlägga de arbetsprocesser som används inom hälso- och sjukvården respektive öppenvårdsapoteken vid ordination och förskrivning respektive vid expedition av läkemedel och föreslå hur de kan anpassas till registret nationell läkemedelslista, och
   
 • lämna nödvändiga författningsförslag.

Utredare blir Sofia Wallström, generaldirektör för Inspektionen för vård och omsorg, som tidigare varit särskild utredare i ett flertal utredningar. Senast i Utredningen om ökade förutsättningar för hållbara investeringsprojekt i framtidens vård.

Uppdraget ska redovisas senast den 14 februari 2025.

Presskontakt

Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 93 94
e-post till Joel Apelthun
Laddar...