Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen säkerställer tillgången av vaccin mot covid-19

Publicerad

Regeringen avsätter 792 miljoner kronor för att säkerställa tillgången på vaccin mot covid-19 under 2024. För 2025 beräknas 429 miljoner kronor.

Vaccination utgör alltjämt det bästa skyddet mot allvarlig sjukdom och död i covid-19. Vaccinationerna mot covid-19 kommer att fortsätta i Sverige, framför allt på grund av behovet av påfyllnadsdoser för riskgrupper.

– Vi säkrar nu tillgången tillvaccin mot covid-19, framför allt för att skydda äldre och dem som tillhör en riskgrupp. Regeringen och regionerna har ett gemensamt mål om att uppnå en så hög och jämnt fördelad täckningsgrad som möjligt. För att säkerställa detta även framöver avsätter vi nu i budgeten 792 miljoner kronor för inköp av vaccin under 2024, framför allt på grund av behovet av påfyllnadsdoser för riskgrupper, säger socialminister Jakob Forssmed.

Trots att covid-19 inte längre klassas som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom kommer covid-19 sannolikt fortsatt påverka vårt samhälle. Vaccin är alltjämt det bästa sättet att skydda sig och i september påbörjas leverans av ett uppdaterat vaccin mot covid-19 som ger bättre skydd mot de virusvarianter som nu cirkulerar.

De pengar som avsätts i budgetpropositionen för inköp av vaccin mot covid-19 täcker samtliga kostnader som hänför sig till inköp av vaccin mot covid-19 för 2024. Kostnaden har baserats på behovsbedömningarna från Folkhälsomyndigheten och de EU-gemensamma vaccinavtal som Sverige är med i. Sverige har genom Europeiska kommissionen ingått EU-gemensamma vaccinavtal som säkrar tillgången av vaccin mot covid-19 även under 2024 och 2025.

Presskontakt

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter

Mer om statens budget

Den 20 september lämnade regeringen budgetpropositionen för 2024 samt höständringsbudgeten för 2023 till riksdagen.

Laddar...