Artikel från Socialdepartementet

Reformer inom Folkhälsa – Budgetpropositionen för 2024

Publicerad

Regeringen ger i budgetpropositionen för 2024 en rad förslag inom politikområdet Folkhälsa. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Illustration: Regeringskansliet

Regeringen säkerställer tillgången av vaccin mot covid-19

Regeringen avsätter 792 miljoner kronor för att säkerställa tillgången på vaccin mot covid-19 under 2024. För 2025 beräknas 429 miljoner kronor.

Pressmeddelande: Regeringen säkerställer tillgången av vaccin mot covid-19

Förstärkta satsningar för att främja psykisk hälsa

I budgetpropositionen för 2024 föreslår regeringen förstärkning av pågående satsningar för att främja psykisk hälsa. Förslaget innebär en satsning på ytterligare 100 miljoner kronor 2024 och ytterligare ca 1,6 miljarder kronor per år under 2025 respektive 2026 i syfte att främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa och suicid och skapa förutsättningar för en god och tillgänglig vård och omsorg för personer med psykisk ohälsa. Tillsammans med sedan tidigare aviserade anslag innebär detta att över 2,2 miljarder kronor per år avsätts inom området under perioden 2024 - 2026.

Pressmeddelande: Förstärkta satsningar för att främja psykisk hälsa